Državni sekretar Zaim Redžepović posjetio Mešihat

Predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudić, 16.01.2017. godine, primio je državnog sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja g-dina Zaima Redžepovića. Sastanku je prisustvovao i direktor Medrese Gazi Isa-beg dr. Rešad ef. Plojović.

Na samom početku, muftija Dudić je gostu uputio čestitke povodom imenovanja na ovu značajnu funkciju. Predsjednik Mešihata je istakao da se Islamska zajednica kontinuirano brine o socijalno ugroženim kategorijama društva kroz svoje povremene aktivnosti, kao što je donacije u kurbanskom mesu i drugim vidovima pomoći domovima za stare, ustanovama za lica sa posebnim potrebama, zdravstvenim ustanovama, zavodima za izdržavanje kazne, kao i izbjeglicama, ugroženima od poplava i zemljotresa, te kroz redovne aktivnosti u pomaganju siromašnih porodica i pojedinaca, radu sedam vakufskih humanitarnih kuhinja u sandžačkim gradovima, izgradnji i opremanju kuća socijalno ugroženima, stipendiranju učenika i studenata slabog materijalnog stanja, pomaganju u liječenju oboljelih i drugim humanim aktivnostima.

Državni sekretar Redžepović se zahvalio Islamskoj zajednici za sve što čini na polju pomaganja socijalno ugroženim kategorijama društva te muftiju Dudića informisao o aktivnostima svog Ministarstva ukazavši na moguća područja zajedničkog djelovanja te se lično stavio na raspolaganje u realizaciji pomenutih projekata i aktivnosti.

Informativna služba Mešihata