PITANJE HALAL ISHRANE

Halal standard se ne dobija, kako neki proizvođači sa našeg prostora smatraju i čine, potvrdom koja se kupuje za novac, a koju izdaju osobe koje zloupotrebljavaju vjeru i poigravaju se sa propisima vjere.

PITANJE: Šta je potrebno učiniti da bi klanje životinje bilo po propisima Šerijata, te da bi njeno meso bilo dozvoljeno koristiti za ishranu?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah je, kada je riječ o ishrani muslimana, u Kur'ani-Kerimu propisao da mogu jesti dozvoljenu i prijatnu hranu: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni …“ (El Bekare, 172) , a zabranio ono što čovjeku šteti, što može biti izvor bolesti itd. „On vam samo zabranjuje krv, strv, svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime, a onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad svoju utoli, njemu nije grijeh, jer Allah prašta i Milostiv je.“ (El-Bekare 173)

Kada je riječ o šerijatskom klanju životinja, islamska ulema, shodno pomenutim kur'anskim ajetima, ali i drugim dokazima, postavlja nekoliko uslova od čijeg ispunjenja zavisi hoće li klanje biti ispravno ili neće.

Od uslova koji se spominju jeste da predmet kojim se životinja kolje bude dovoljno oštar da prereže ono što je potrebno prilikom klanja; zatim, da se prilikom klanja životinji prereže dušnik, ždrijelo i dvije vratne žile, ili da se, ukoliko zbog određenih okolnosti nije moguće prethodno učiniti, životinji zarije oštar predmet u srce, kako bi se savladala i kako bi krv istekla.

Još jedan uslov koji se spominje u Allahovoj Knjizi, u prethodno spomenutom ajetu, jeste da se prilikom klanja ne spominje ničije drugo ime osim imena Uzvišenog Allaha.

Iz ovoga se razumije da ukoliko osoba koja kolje spomene ime nekog drugog, odnosno zakolje u ime neke osobe ili lažnog božanstva, meso dotične životinje je haram jesti, jer ono dobija status žrtve, što je širk, a samim tim i strogo zabranjeno.

Spominjanje Allahovog imena pri klanju svjedoči postojanje svijesti kod osobe da to čini u ime Allaha, tražeći Njegovo dopuštenje i blagoslov, jer je jedino Allah Gospodar života i smrti i jedino On život oduzima kome hoće.

Ukoliko osoba ispusti spomenuti Allahovo ime prilikom klanja, islamska ulema pravi razliku između dvije situacije: kada to čini namjerno, svjesno omalovažavajući ovaj propis, i kada je izostavljanje rezultat zaborava ili nemara.

Kada osoba zaboravi izgovoriti Allahovo ime, ili to ne učini zbog nemara, bez stvarne namjere ili želje da omalovaži vrijednost ovog propisa, a ispune se ostali uslovi za ispravnost klanja, po mišljenju većine uleme, takvo meso je dozvoljeno jesti, jer se pretpostavlja da sve što vjernik čini jeste u ime Allaha. U situacijama kada se namjerno izostavi izgovaranje Allahovog imena, meso zaklane životinje nije dozvoljeno jesti.

Potrebno je spomenuti da je Allah dž.š. pripadnicima islama dozvolio konzumiranje hrane koju pripreme ehli kitabije – sljedbenici Knjige, a samim tim i mesa životinje koju oni zakolju, pod uslovom da se radi o hrani koja je čista, to jest ne sadrži ono što se po propisima Šerijata smatra nečistim, a to je svinjsko meso i sve što je od nje, kao i alkohol, te da prilikom klanja životinje ne bude izgovoreno ničije drugo ime, npr. ime Isusa i slično. Dakle, ne uslovljava se za dozvoljenost konzumiranja mesa zaklanog od strane kršćana ili Jevreja da moraju prilikom klanja izgovarati „u ime Allaha“ već je uslov da ne izgovaraju ime nekoga drugog. Ukoliko pri klanju životinje kažu „u ime Boga“, dozvoljeno je jesti, jer je Bog Allah dž.š. i mimo Njega nema drugih bogova, uz spominjanje Allahovog imena, Bismille, neposredno prije jela.

 

PITANJE: Da li je dozvoljeno jesti meso životinje koja je hranjena nečistom hranom?

ODGOVOR: Proizvođači hrane u vremenu i kojem živimo nastoje raznim metodama omogućiti sebi veću zaradu, vrlo često ne razmišljajući kakvi će efekti takve hrane biti na čovjeka, to jest njegovo zdravlje. U cilju što bržeg napredovanja životinje i postizanja što veće težine, one se hrane posebno proizvedenom hranom, koja vrlo često ima u sebi sadržaja koji su vjerniku zabranjeni u ishrani.

Ukoliko se životinja hrani uobičajenom hranom, a povremeno i nečistom, potrebno je prije klanja takvu životinju zatvoriti, odnosno ne dozvoliti da jede nečistu hranu već samo čistu, kako bi se očistila, a najmanji period čišćenja životinje jeste tri dana.

Ukoliko se pak radi o životinji koja je hranjena isključivo nečistom hranom, koja sadrži krv, strv, ostatke zaklanih životinja, njihovog mesa, kostiju i slično, koji se melju, suše i uz određene dodatke pretvaraju u razne oblike životinjske hrane, njeno meso je vjernik dužan izbjegavati, bez obzira što će klanje biti po propisima Šerijata, jer takvo meso može biti izvor zaraze i bolesti čovjeku koji ga konzumira. Zapravo, mnoge bolesti koje je donijelo savremeno doba, sa kojima se čovječanstvo suočava, rezultat su nečiste hrane koju unose u svoj organizam, bilo da je riječ o mesu životinja koje su hranjene hranom životinjskog porijekla, ili genetski modifikovanom hranom, koje sve više ima na našim trpezama, a koja neminovno uzima svoj danak u zdravlju ljudi.

Ne preostaje ništa drugo osim da pokušamo sebi i svojoj porodici obezbijediti zdravu hranu, da otvorimo oči prilikom kupovine hrane, da kupujemo samo ono što je čisto, da nam niža cijena artikla ne bude mjerilo u kupovini, jer niske cijene su, vrlo često, znak lošeg kvaliteta, pa ih treba izbjegavati.

 

PITANJE: Koliki je broj proizvođača hrane sa prostora Sandžaka koji u procesu proizvodnje primjenjuju halal standard?

ODGOVOR: Sertificiranje halal standardom je proces koji je skoro započeo i on tek treba da zaživi, kako na prostoru Sandžaka, tako i na ostalom prostoru naše države i regiona, pa i cijelom svijetu. Podaci kojima raspolažemo ukazuju da je broj onih koji su krenuli putem implementacije halal standarda u proizvodnji hrane veoma mali. Razlog tome jeste veoma slaba svijest proizvođača, ali i potrošača. Sigurno je da će proizvođači krenuti putem primjene halal standarda onda kada to budu zahtijevali potrošači. Sve dok je potrošačima, to jest nama muslimanima koji trebamo voditi računa o halalu i haramu, svejedno da li jedemo čistu hranu, to jest halal, ili nečistu, to jest onu koja sadrži sastojke zbog kojih se smatra haramom, ne možemo kriviti proizvođače hrane, jer stvarna primjena halal standarda znači promjena mnogih stvari u procesu proizvodnje, tj. iziskuje dodatno izlaganje troškovima. Halal standard se ne dobija, kako neki proizvođači sa našeg prostora smatraju i čine, potvrdom koja se kupuje za novac, a koju izdaju osobe koje zloupotrebljavaju vjeru i poigravaju se sa propisima vjere.

Takva potvrda u suštini nema nikakvu vrijednost, već predstavlja izigravanje sa vjerskim propisima, obmanu i laž potrošačima, koje natpis “halal” treba privući, a suštinski ne znači ništa.

Islamska zajednica u Srbiji je formirala Agenciju za sertificiranje halal kvaliteta, koja je sklopila sporazum sa Agencijom Rijaseta IZ-e u BiH, koja već duže vrijeme radi na pomenutim poslovima, koja je napredovala u svom radu i ima tim stručnjaka u toj oblasti. Međutim, pošto živimo u državi  gdje se muslimanima i Islamskoj zajednici sa nivoa vlasti već duži niz godina pokušavaju omalovažiti, relativizirati i diskreditovati svi projekti od značaja, isto se desilo i sa ovim.

Naravno, to nije ključni krivac za mali broj sertifikovanih proizvoda u našoj regiji i državi, već ključni krivac smo mi, to jest muslimani koji ne vode računa o onome što koriste u svojoj ishrani. Kada se promijeni naša svijest i kada budemo kupovali samo čistu – halal hranu, povećat će se i broj proizvođača koji će primijeniti halal standard.

Potrebno je spomenuti da je Allah dž.š. pripadnicima islama dozvolio konzumiranje hrane koju pripreme ehli-kitabije – sljedbenici Knjige, a samim tim i mesa životinje koju oni zakolju, pod uslovom da se radi o hrani koja je čista, to jest ne sadrži ono što se po propisima Šerijata smatra nečistim, a to je svinjsko meso i sve što je od nje, kao i alkohol, te da prilikom klanja životinje ne bude izgovoreno ničije drugo ime, npr. ime Isusa i slično. Dakle, ne uslovljava se za dozvoljenost konzumiranja mesa zaklanog od strane kršćana ili Jevreja da moraju prilikom klanja izgovarati „u ime Allaha“ već je uslov da ne izgovaraju ime nekoga drugog. Ukoliko pri klanju životinje kažu „u ime Boga“, dozvoljeno je jesti, jer je Bog Allah dž.š. i mimo Njega nema drugih bogova, uz spominjanje Allahovog imena, Bismille, neposredno prije jela.

Vaša pitanja šaljite na :

Islamska zajednica u Srbiji

(Vjersko-prosvjetna služba)

Gradska1, 36 300 Novi Pazar

e-mail:

pitanja@glas-islama.com

npmedresa@gmail.com

Glas islama 280, strana 34-35, Pitanja i odgovori