UREDITI SEBE I OKO SEBE

Čovjek kao dualno biće stvoreno od dvije komponente – duše i tijela. Da bi upotpunio život na ovom svijetu, treba ih obje njegovati. Ukoliko bilo koju zapusti osjetit će nesklad.

 UREĐENOST DUHOVNOG ŽIVOTA

 

Istraživati, proučavati, razgovarati o ovoj temi od velike je važnosti, posebno ako na to gledamo kao na sastavni dio svakog čovjeka, kao i na minimalni procenat ulaganja u održavanju duhovne komponente vitalnom i zdravom. Svakako, ne može se sasvim odvojeno govoriti o njoj. Ovom prilikom ćemo se osvrnuti na par segmenata koji predstavljaju duhovni aspekt u nekim našim radnjama koje svakodnevno obavljamo i činimo. Većina njih nam preraste u rutinu.

Dugi niz godina osoba obavljajući namaz može zapasti u formalizam pri izvršavanju te obligatne dužnosti. Jedan od pokazatelja ispravnosti namaza i njegove svrhe jeste popravljanje osobe u ponašanju i ophođenju prema drugima nakon obavljanja namaza, jer „…namaz, zaista, odvraća od razvrata i svega što je ružno…“ (El-Ankebut, 45). Također, postupak uzimanja abdesta, posebno u ovim hladnima danima, itekako može postati rutina, a nekada nekima i ne baš prijatno. Ali, kada smo svjesni da sa svakom kapi vode prilikom uzimanja abdesta odlaze i naši grijesi, onda, ma koliko bilo hladno tijelu, osjećat ćemo u duši zadovoljstvo. EbuHurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Kada se abdesti rob musliman – ili mu’min – i opere svoje lice, sa njegovog lica sa vodom, ili sa posljednjom kapi vode, spadne svaki grijeh u koji je gledao svojim očima. Pa kada opere svoje ruke, iz njegovih ruku sa vodom, ili sa zadnjom kapi vode, izađe svaki grijeh kojeg su doticale njegove ruke. Pa kada opere svoje noge, iz njih sa vodom, ili sa posljednjom kapi vode, izađu svi grijesi prema kojima su išle njegove noge – tako da izađe potpuno čist od grijeha.“ (Muslim)

Svi znamo (neko manje, neko više) vrijednost udjeljivanja sadake. U najmanju ruku znamo da je „veliki sevap“ i da nas zbog udijeljene sadake Uzvišeni Allah sačuva nekog belaja. Takvo razmišljanje je uvriježeno u našem narodu. Međutim, na djelu baš i nije tako. Prilikom udjeljivanja često čujemo da će neku stvar udijeliti jer više nikom nije potrebna u kući i „bolje je nego da se baci“. A Poslanik s.a.v.s. nas savjetuje drugačije. Savjetuje nas da udijelimo ono što je i nama samima drago, a nekada i potrebno, jer na taj način pobijedimo svoj ego, a tek poslije osjetimo ljepotu u duši.

Prilikom činjenja nekog hairli djela imat ćemo nagradu ako smo svjesni da to što činimo jeste dobro i ako se nadamo Allahovoj nagradi za to. Npr. mi, žene, dok čistimo kuću, spremamo ručak za porodicu i musafire, ako smo svjesne da je sav naš posao na stepenu sadake, onda će nam u duši biti lijepo, a u realizaciji lahko i trudit ćemo se da uljepšamo naše postupke i što kvalitetnije odradimo poslove, a sve to će se pozitivno odraziti na nas i na prijatnost atmosfere u kući.

 

 

SKLAD U MISLIMA I EMOCIJAMA

 

Mnogo je situacija kada postupimo, nadajući se ispravnom ishodu ili usljed nezavidnih okolnosti, suprotno od onoga kako mislimo ili osjećamo da trebamo postupiti. Sasvim je izvjesno da ćemo često griješiti i povređivati sebe i svoje bližnje onda kada ni sami nismo sigurni šta želimo ili se nemamo hrabrosti suočiti sa stvarnim našim potrebama. Zato je bitno biti svjestan svojih misli, emocija, osjećanja i znati odrediti ih, odnosno biti ih svjestan i znati upravljati njima. Prilikom donošenja neke odluke uzimamo puno okolnosti u razmatranje, moguća rješenja, moguće probleme i krenemo linijom manjeg otpora. Tako mislimo da je u redu. Mada, kada ostanemo sami sa sobom sigurni smo da je moglo drugačije i da je trebalo biti drugačije. I tako vremenom se naviknemo da postupamo drugačije od onoga kako osjećamo i kako mislimo i sebi stvaramo osjećaj nesigurnosti i konfuzije.

Za razmišljanje možemo uzeti samo pristupanje islamu gdje je izgovaranje šehadeta uvjetovano srčanim prihvatanjem, jer prazne, neuvjerljive riječi nemaju nikakvog efekta po osobu koja ih izgovara, makar ostali i povjerovali u istinitost iskaza. Kaže se u jednoj izreci: „Čini se da si dobra duša, ali ti je um u neredu. Ti si poput čamca sa dva vesla koja veslaju u suprotnim pravcima. Još uvijek nisi našao središte svoga srca.“

Pitanje se nameće, kako pomoći sebi i uskladiti misli i osjećanja? Kao što nismo ni svi isti, tako i načini mogu biti različiti, ali ono što može pomoći jeste iskreno odlučiti i vježbati, preispitati se prilikom donošenja odluka, a sve to najdjelotvornije i najispravnije vraćajući se islamskim izvorima – Kur'anu i Sunnetu, razmišljajući o Allahovim blagodatima, izučavajući Allahovu vjeru i postupajući po naučenom. Na taj način se srce vjernika čisti. A samo čistim srcem može se ispravno postupiti, jer se samo srcem najbolje može vidjeti.

Posebno trebamo paziti na negativne emocije koje se prirodno mogu pojaviti u nama, kao što su zavist, ljubomora na nečiji uspjeh, imetak, porodicu, mržnja i ostalo. Nije veliki problem ukoliko se pojave, već veliki problem nastaje kada se počnu njegovati i razvijati te postanu sastavni dio nečije ličnosti. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.“ (Buhari, Muslim) Ovaj hadis, u nizu mnogobrojnih, pomaže nam kod prevazilaženja mnogih negativnosti koje se pojavljuju u nama, bilo od strane našeg nefsa ili šejtanskih došaptavanja.

 

 

ODRŽAVANJE ZDRAVLJA

 

Ovog puta ćemo se ukratko osvrnuti na ovaj segment u ljudskom životu. Od EbuHurejre r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži onome što će ti koristiti i traži Allahovu pomoć u tomea nemoj očajavati. Ako te nešto zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio tako i tako, bilo bi tako i tako’, nego reci‘To je Allahova odredba i On čini što hoće’, jer ‘da sam’ šejtanu otvara mogućnost djelovanja.” (Muslim) Zdravlje je, pored upute, najvrjedniji dar od Uzvišenog. To najbolje znaju oni koji imaju neku bolest. Posebno u mladosti često se zaboravlja na ovu blagodat i na obavezu čuvanja zdravlja. Zdravlje je nama emanet. Brojni Allahovi propisi (namaz, post…), kao i brojni savjeti Poslanika s.a.v.s. u sebi sadrže i zdravstvenu dimenziju. Upitan je jedan mudri čovjek: „Šta je sreća“, pa je odgovorio: „Zdravlje na ovom svijetu i oprost na Ahiretu.“

 

 

UREĐENOST ENTERIJERA KUĆE

 

O načinu uređenja enterijera mnogo se govori i brojni su oni koji se odlučuju posavjetovati sa stručnjacima ili njima prepustiti uređenje svoga doma često želeći nešto novo, posebno, unikatno do sada neviđeno. Međutim, ni ogromna kvadratura kuće, ni najskuplji i najoriginalniji namještaj i ukrasi unutar kuće ne mogu učiniti kuću domom. Dom čini harmonična porodica. Dom Poslanika s.a.v.s. nije bio ni najsiromašniji ni najbogatiji. Bio je skroman. Ali je u njemu živio Allahov rob najbogatiji u posjedovanju lijepih osobina. Ne bismo trebali od ovozemaljske kuće praviti luksuz za kojeg ne možemo račun položiti na onom svijetu. Čovjek što više uloži u ovaj svijet, teže mu je pri pomisli da će sve to jednog dana ostaviti. A svi ćemo sve sa ovog svijeta ostaviti.

Istina, posebno mi, žene, možemo sebe „uhvatiti“ da pretjerujemo u uređivanju. Ne mislim sređivanje i održavanje kuće čistom (svakako da je potrebno održavati kuću čistom i sređenom, jer nered budi negativnosti kod ljudi), već na kupovanje nekih stvari koje nisu potreba nego prohtjev. Npr. prije par mjeseci jedne zavjese kupljene, ali u međuvremenu „izašle“ ljepše koje je kupila komšinica i više nam se naše ne sviđaju, pa bismo da ih zamijenimo. Ili isti slučaj sa tepisima, prekrivačem na kauču… U prodavnici posuđa došle nove šolje, četvrtasog oblika, trebalo bi one iz vitrine koje služe za ukras zamijeniti ovim novim (koje nisu nimalo jeftine). I mogli bismo nabrajati još mnogo sličnih situacija. Ali, ako je, recimo, na akciji neka knjiga koja je duplo jeftinija od šolja, onda joj se i korice pažljivo zagledaju, kao i kvalitet papira i na kraju se ostavi, jer ima nešto preče da se kupi.

 

 

ODRŽAVANJE ŽIVOTNE OKOLINE ZDRAVOM

 

Narušavanje životne sredine jedan je od globalnih problema sa kojima se cijeli svijet suočava i proživljava njegove posljedice. Zagađenju životne sredine doprinio je sam čovjek. Na globalnom nivou ne možemo puno učiniti, ali bar svoju bližu okolinu možemo održavati čistom, a time i zdravom i biti primjer svojoj djeci i budućoj generaciji. Poslanik s.a.v.s. nas uči da je „čistoća pola vjere“ (Muslim) i da je jedan od stupnjeva imana „ukloniti s puta ono što smeta“. (Et-Tirmizi i Ebu Davud)

Allah dž.š. nam najljepše objašnjava ljepote Njegovog stvaranja i milosti koju nam je darovao da se njome služimo: „On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i kad zriju. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju.“ (El-En'am, 99)

„On spušta s neba kišu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojima stoku napasate; On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju.“ (En-Nahl, 10-11)

“Reci: Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati.” (El-Kalem, 30)

Zbog globalnog otopljavanja i zagađenja, uz još mnoge druge faktore nesmotrenog ljudskog djelovanja, poput bespotrebnog trošenja vode, nestašica pitke vode već se nameće kao ozbiljna prijetnja i problem. Neki analitičari čak smatraju da bi voda mogla biti jedan od glavnih uzroka ratova u budućnosti. Opet, vraćajući se sunnetu Allahovog Poslanika s.a.v.s. nalazimo jasne preporuke da se voda ne troši uzalud i da se ne rasipa, pa makar to bilo i prilikom uzimanja abdesta, koji je osnovni uvjet za obavljanje namaza, jednog od najvrednijih djela u islamu. (stazomislama.com)

O ovim temama, svakako, može se i treba puno pisati, ali smo ovdje htjeli da potaknemo razmišljanje o svemu onome što nas okružuje i onome što se nalazi u nama samima. Posebno trebamo paziti na unapređenje međuljudskih odnosa, jer je svaki insan, Allahovo stvorenje, makrosvijet sa svojim posebnostima koje trebamo poštovati i uvažavati.

Glas islama 280, strana 42-43,Rubrika: ISLAMIJET, Autor: Senada Cucak