Svečanost u povodu Dana FIS-a i uručenja diploma svršenicima