MEDRESA – više od 550 godina tradicije odgoja i obrazovanja

Poštovani čitaoci, sa zadovoljstvom Vam predstavljamo i ovaj treći broj Glas islama u novom ruhu, ali starom duhu. Tematski, ovo majsko izdanje na svojih 15 i više strana Vam predstavlja najstariju obrazovnu ustanovu u Sandžaku – Medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru.

Ekipa Glasa islama i Sandžak Televizije dobila je priliku da na jedan nesvakidašnji način upozna javnost sa radom ove obrazovne ustanove. Proveli smo jedan dan u ženskom odjeljenju u Novom Pazaru i jedan u Rožajama, razgovarali sa učenicama, prvakinjama i maturanticama, vaspitačicama, profesoricama i profesorima, što Vam prenosimo na stranicama našega lista u rubrici Tema broja, koju Vam otvaramo reportažom sa svečane akademije 505. generacije maturanata Medrese, koja baštini tradiciju odgoja i obrazovanja više od 550 godina.

Od svog osnivanja Medresa je pratila savremene trendove i tokove u obrazovanju. Danas, Gazi Isa-begova medresa funkcioniše u svom novom kontinuitetu, po savremenim standardima i principima obrazovnih ustanova sa internatom.

Medresa je elitna škola internatskoga tipa. Konstantan rad, uz cjelodnevnu brigu i nadzor nad učenicima povjeren je timu profesora, vaspitača i svih ostalih koji svojim radom doprinose temeljnom obrazovanju i pravilnom odgoju đaka. Sa ciljem što efikasnijeg i plodotvornijeg rada djeluje Udruženje učenika Medrese koje je sačinjeno od predstavnika svih odjeljenskih zajednica u Ženskoj i Muškoj medresi.

Na području današnjeg Sandžaka, turski putopisac Evlija Čelebi u toku 1661. godine bilježi 11 medresa, od toga pet u Novom Pazaru, a među njima i postojanje Sinan-begove medrese koja datira iz XV vijeka, koja kasnije mijenja naziv u Medresu Gazi Isa-beg, po osnivaču Novog Pazara.

Padom komunizma 90-tih godina rodila se ideja obnove rada Medrese, te je 21. juna 1990. godine održan je seminar imama s područja Sandžaka na kome je usvojen prijedlog o pokretanju inicijative za otvaranje Medrese u Novom Pazaru, a već 17. septembra iste godine zvono za čas oglasilo je novi početak rada Gazi Isa-beg medrese. Godine 1996. počela je sa radom i Ženska medresa u Novom Pazaru, a 2001. godine i Ženska medresa u Rožajama.

Cilj Medrese je da odgaja i obrazuje učenike u duhu islama, razvija u njima ljubav prema vjeri i da'vetskom pozivu i da osigura osnove za njihovo dalje samoobrazovanje i upućivanje u raznovrsne oblike vjerskog života i rada Islamske zajednice.

Ova medresa predstavlja srednju vjersku školu ili islamsku gimnaziju, koja svojim polaznicima, u duhu islamskih propisa, daje odgoj, vjersko i opće obrazovanje i sprema ih za nastavak školovanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Školovanje u Medresi traje četiri godine. Gazi Isa-begova medresa je internatskog tipa i djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.

Medresa radi na razvijanju osobina produktivne islamske ličnosti učenika, koji će biti u stanju da ostvaruje funkcije imama, hatiba i muallima i uopće uloge islamskog radnika ili djelatnika na nekom drugom polju koji će raditi za prosperitet muslimana na ovom prostoru.

Medresa je proširila svoj djelokrug rada, iz Novog Pazara do Rožaja, potom i do Preševske doline, a uskoro će i u Tutinu, po odluci posljednjeg zasjedanja Sabora Islamske zajednice. Intencija Medrese od starta je bila i ostala da svaki sandžački grad dobije po jedno odjeljenje Ženske medrese.

Glas islama 282, strana 3, rubrika- Naše viđenje