Fakultet za islamske studije

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, u početku kao Islamska pedagoška akademija,
nastao je kao kontinuitet bogate tradicije obrazovanja u Sandžaku započet izgradnjom prve džamije i medrese u 15. vijeku, a nasilno prekinut dolaskom komunista na vlast 1945. godine.

Islamska pedagoška akademija postavila je temelje visokom školstvu u Sandžaku. Prije nje nije postojala nijedna viša škola niti fakultet, dok u kasnijem periodu dolazi do otvaranja mnogih privatnih i državnih isturenih odjeljenja, fakulteta i univerziteta. Akademija je, nakon dvije godine svog postojanja, 2003. godine prerasla u trogodišnji studij pod imenom Islamska akademija, da bi kasnije, 2005. godine, odlukom Mešihata IZ-e Sandžaka, prerasla u četvorogodišnji studij pod imenom Akademija islamskih nauka.

Na osnovu odluke Sabora Islamske zajednice od 06.05.2006. godine, Akademija je preimenovana u Fakultet za islamske studije sa dva smjera – smjer islamskih nauka i pedagoški smjer.

Tokom prvih godina postojanja nastava se odvijala u prostorijama u krugu zgrade Mešihata kada iz učionica Medrese Gazi Isa-beg FIS biva premješten u zgradu Islamskih ustanova, gdje mu je i sada sjedište.

Na ovom mjestu sagrađena je prva džamija u Novom Pazaru koja je porušena, a na njenim temeljima je podignuta zgrada Islamskih ustanova 1938. godine. Tu su bili smješteni Islamska zajednica, Medresa, Merhamet i Gajret. Godine 1948. ova zgrada je nacionalizovana da bi, Zakonom o vraćanju imovine vjerskim zajednicama 2006. godine, Islamska zajednica, uz pomoć vjernika, ponovo dobila ovaj objekat na upotrebu i raspolaganje. Formalno pravno vraćanje ove zgrade Islamskoj zajednici još uvijek je predmetom spora nastalim usljed sprege politike i krupnog kapitala koji su zloupotrebom uticaja na Agenciju za privatizaciju pokušali, i pored zakonskih ograničenja, prodati ovu zgradu privatnim licima.

Fakultet za islamske studije radi u okviru Islamske zajednice, koja je njegov osnivač, i ravnopravan je sa drugim fakultetima i visokoškolskim ustanavama u Srbiji, kao i sa ostala tri fakulteta koja djeluju u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Fakultet za islamske studije je pridružena članica Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru što nam omogućava da na visokom nivou organiziramo ambijent za akademsko napredovanje i usavršavanje naših studenata, asistenata i profesora.

Na ovom Fakultetu na osnovnim, master i doktorskim studijama školuje se preko 300 studenata, pretežno iz Sandžaka, ali ima onih koji dolaze iz cijelog regiona, Evrope, a odskora i iz muslimaskih zemalja.

Slična je situacija i sa profesorskim kadrom. Fakultet nakon deset godina uspješnog rada može se pohvaliti činjenicom da je uspio obezbjediti vlastiti kadar za kvalitetno izvođenje nastave, ali nas to nije odvratilo od toga da i dalje angažiramo profesore iz Bosne, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja regiona.

Fakultet za islamske studije ima i svoj Godišnjak Islamsku misao, u kojem svoje radove objavljuju profesori i saradnici našeg Fakulteta, ali i drugi naučni radnici iz zemlje i van nje. U pripremi je jubilarni deseti broj čiji se izlazak iz štampe očekuje uskoro.

Unutrašnji radni prostor je do prije nekoliko godina imao dovoljno kapaciteta za izvođenje nastave, kabinete za profesore, studentsku službu itd. Obzirom da je u nekoliko zadnjih godina interesovanje za ovaj Fakultet drastično poraslo bili smo primorani iznaći načina kako bi obezbijedili adekvatne uslove za boravak i studiranje našim studentima.

Zahvaljujući Islamskom zajednici, njenom rukovodstvu na čelu sa muftijom dr. Dudićem, menadžmentu Fakulteta na čelu sa čovjekom koji ove dvije godine gotovo da nije spavao, dekanom prof. dr. Gicićem, nadasve osobi kojoj dugujemo najviše, koji je bio gromobranom tokom borbe za sve ovo, ali i ne samo to, narodnom poslaniku, muftiji Zukorliću, kao i svim ostalim pojedincima i organizacijama, na raspolaganje studentima i profesorima predajemo novih, za početak, 1700 m2 kvalitetnog prostora za rad.

Paralelno sa ulaganjem u infrastrukturu radi se na pozicioniranju naše ustanove, kako u zemlji tako i u inozemstvu, u red renomiranih naučno-obrazovnih institucija. Sa pobjedama koje smo uz Vašu pomoć izvojevali na polju odbrane prava na ovu našu i ovakvu zgradu i Fakultet u njoj, uspjeli smo postati punopravnim članom Unije islamskih univerziteta organizacije koja djeluje pod pokroviteljstvom ISESCO-a.

Sklopili smo i niz sporazuma o saradnji sa drugim islamskim fakultetima, univerzitetima, kao i institutima u islamskom svijetu, regionu i Evropi među kojima izdvajamo Šerijatski fakultet u Kuvajtu, kao i Institut za islam u Beču.

Na početku prošle akademske godine, obraćajući se brucošima našeg Fakulteta, tadašnji muftija sandžački Muamer-ef. Zukorlić je kazao: „Snaga jedne zajednice mjeri se po onome kakve vrijednosti baštini i koje ustanove, u materijalnom smislu te riječi, pozicionira na trgu, u parku i na obali rijeke. Mi imamo džamiju Sinan-beg u parku, Žensku medresu na obali rijeke Raške i Fakultet za islamske studije na najskupljem kvadratnom metru na svijetu. Time jasno pokazujemo koje vrijednosti baštinimo i kojim ciljevima stremimo.“

Ove godine smo ispratili 38 svršenika našeg Fakulteta: 16 sa osnovnih, 12 sa master i 10 doktora nauka. Iza nas je jako uspješna akademska godina, ali se nadamo da ćemo u narednom periodu bilježiti još bolje rezultate jer su se stekli svi preduslovi za to.

Fakultet za islamske studije obrazuje elitu bošnjačkog naroda i naroda iz kojeg studenti potiču, koji su svjesni svog vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta i koji su spremni na trgovinu samo sa Gospodarom svjetova!

 

Dr. Admir Muratović

Prodekan FIS-a

Glas islama 283, strana 3, Naše viđenje