Naši studenti su naši sultani

 

U ovom broju predstavljamo Fakultet za islamske studije. Tim povodom razgovaramo sa prvim čovjekom ove ustanove, dekanom dr. Enverom Gicićem.

Fakultet za islamske studije postaje sve više prepoznatljiv u Sandžaku, Srbiji, ali i islamskom svijetu. Svakodnevno Vas posjećuju svjetski poznate ličnosti i organizacije. Kako to FIS uspijeva odjednom napraviti takav zamah?

Dekan dr. GICIĆ: Fakultet za islamske studije nastao je kao rezultat višedecenijske akumulacije potrebe, želje i nade za boljom, posebno vjerskom, ali i ukupnom visokoškolskom edukacijom mladih ljudi u Sandžaku. Naravno, kao i sve što nastaje iz početka neophodno je da prođe određeni vremenski period kako bi ta ustanova postala stabilnom, pa zatim uspješnom, a onda zbog kvaliteta ponude prepoznatljivom, kao što rekoste, i u Sandžaku, ali i Srbiji, pa evo sada, zahvaljujući sve većem broju studenata koji dolaze iz tih zemalja, i u islamskom svijetu. To svakako nije došlo preko noći, već je posljedica dugotrajnog, prilično napornog rada od 2002. godine do danas, gdje je svaka garnitura koja je bila u prilici voditi ovaj Fakultet, od muftije Zukorlića, preko dr. Dudića, pa do danas dala nemjerljiv doprinos. Ovo je ustanova kontinuiteta. Kada tako stvari postavite Allahova pomoć je neizostavna. Zbog međusobnog uvažavanja, činjenice da smo jako svjesni svojih prednosti, ali i eventualnih nedostataka, zavrijedili smo poštovanje brojnih pojedinaca i organizacija diljem islamskog svijeta koji u velikom broju posjećuju naš Fakultet. Tajna je u islamskom odnosu prema svakom ko dođe prvi put kod nas. Trudimo se postupati poput „arapskih trgovaca čijim sebebom je Indonezija postala najbrojnija muslimanska zemlja“.

 

Vjerujemo da ste puno vremena potrošili protekle školske godine na nadogradnju zgrade. Kakvi su Vam utisci u komunikaciji sa studentima, obzirom da sada imaju zasigurno najluksuznije uslove u regionu za učenje i rad.

Dekan dr. GICIĆ: Da. Prošle akademske godine smo radili na nekoliko frontova. Hvala Allahu dž.š. posljednjih nekoliko godina broj studenata koji upisuje Fakultet za islamske studije je sve veći. Samim tim, ukazala se potreba za proširenjem prostornih kapaciteta. Do drugog semestra ove 2016/17. godine imali smo situaciju da nismo svi imali prostora za predavanja. Oni koji dođu prvi imaju učionicu, ostali ili čekaju da ovi završe ili traže novi termin. Sada je to potpuno drugačije. Dobili smo četiri nove, savremeno opremljene predavaone, predivan amfiteatar, laboratoriju za strane jezike… Nakon rušenja džamije Gazi Isa-bega 1936. godine dobili smo prvi mesdžid na trgu slavnog velikana, što je za nas više od molitvenog prostora, a siguran sam i za sve muslimane ovoga grada i šire.

Malo je nezahvalno sa ove pozicije govoriti o utiscima samih studenata, ali je svakako veliko zadovoljstvo kada ih vidite ozarenih lica, gdje ne kriju da im je drago što su studenti FIS-a. Vidjelo se to i kroz veliki žar kojeg su pokazali učestvujući u određenim aktivnostima, oko pripreme zgrade za otvarenje. Kada je bio koktel priređen za goste koji su bili prisutni na otvaranju dograđenih prostorija, studenti, a posebno studentice, same su to pripremale želeći time pokazati kako doživljavaju ovu ustanovu – kao svoju kuću. Muškarci su bili zaduženi za protokol. Pored toga što dobro uče i veoma uspješno savlađuju radne obaveze, ovaj odnos prema Fakultetu je nešto što nas čini jako ponosnim, ali i smirenim, jer tada shvatite da je za ovakvu budućnost vrijedilo, vrijedi i vrijedit će činiti sve ovo što se do sada činilo.

 

Problemi na koje ste nailazili zbližili su Vas sa kolegama, ali čini mi se više sa studentima. Čini se da ste zajedno bdjeli nad problemima FIS-a i, hvala Bogu, uspješno ih okončali.

Dekan dr. GICIĆ:

Hvala Bogu što je čovjek po prirodi pomalo zaboravan, a posebno kada odabere da zaboravlja ono negativno. Allah dž.š. kaže: „Zaista, poslije tegobe dolazi olakšanje…“ Dva puta se to u Kur'anu, jedno za drugim, ponavlja. Čovjek ne zna gdje su mu granice dok ne proba – ni šta može, niti šta ne može. Ova dogradnja nije bio nikakav naš hir, niti ne daj Bože želja da se s nekim nadgornjavate u bilo čemu. Nismo mi krivi što ova zgrada nije vraćena Islamskoj zajednici nego je odlukom državne institucije prodata lokalnoj politici i tajkunima. Mi smo prvi koji se pozivaju na zakon. Tražimo da se po Zakonu o povraćaju imovine crkvama i vjerskim zajednica zgrada Islamskih ustanova vrati Islamskoj zajednici kako bi Fakultet za islamske studije odmah mogao podnijeti neophodna dokumenta za legalizaciju ovog objekta.

Čitava ova situacija je imala više pozitivnog nego negativnog kada je u pitanju naša ustanova. Mi smo, zaista, bilo kada su u pitanju profesori, a posebno u relaciji sa studentima, izgradili takav odnos gdje je svako svjestan da je Fakultet, radno mjesto, klupa njegov lični emanet najvišeg ranga čiji se hurmet mora štititi.

Ovom priliko želim da odam priznanje svima: prodekanu za nastavu dr. Admiru Muratoviću koji je bio zadužen za odnose sa medijima, kao i sa državnim organima dok je trajala čitava ova priča, ali i svim profesorima, studentima, vjernicima, donatorima koji su prepoznali važnost ovog projekta i stali u odbranu prava na dostojanstveno trajanje.

Trenutno se završava nadogradnja još jednog dijela FIS-a. Zašta je planiran taj prostor?

Dekan dr. GICIĆ: Trenutno se završava prostorija za ono što nam je od početka nedostajalo kako bi u potpunosti zaokružili, u prostornom smislu, sve ono što je neophodno za kvalitetan studentski život. Tu će biti smještena velika biblioteka i savremena čitaona koja će omogućiti studentima gotovo idealne uslove za pripremu ispita, ali i ono što je mnogo važnije od toga – online veza sa brojnim svjetskim bibliotekama, što je od izuzetne važnosti za mlade istraživače koji tek treba da se ogledaju na polju nauke.

Ambijent u kojem će imati prilike raditi, zbog tradicionalnog ruha, činjenica da se nalaze na samom trgu koji gleda u njih, svakako im to obezbjeđuje, ali i svjedoči koje to vrijednosti jesu prioritet našoj instituciji i našim studentima.

 

Šta možemo da očekujemo od FIS-a u narednom periodu? Kakve su Vam ambicije?

Dekan dr. GICIĆ: Kao što smo maloprije kazali, do sada smo radili na dva fronta: razvoj prostornog kapaciteta, ali i kampanja za upis i obezbjeđivanje optimalnih uslova za nesmetano studiranje. Davali smo se u jednom ili drugom pravcu shodno tome šta je u određenom trenutku bilo prioritet.

U narednom periodu ključna stvar kojom ćemo se baviti je unapređenje kvaliteta. Mi smo, što je javnosti poznato, kao jedini fakultet ove vrste postali članicom Unije islamskih univerziteta, to znači da našu diplomu po automatizmu priznaju najpoznatiji islamski univerziteti. To je veliko priznanje, ali to mnogo i obavezuje, ne ostavlja prostora za prosječnost. To znači da mi već „od jučer“ moramo krenuti u dalji razvojni proces. Naravno, mene ne plaši taj izazov iz prostog razloga što na ovoj visokoškolskoj ustanovi rade oni koji su toga svjesni. Ako i ima onih kojima to nije jasno oni se puno ne zadržavaju. Međutim, ono što je posebno važno jeste to što sa svakom generacijom svršenika dobijamo nove kadrove. Najbolji studenti ne odlaze sa našeg Fakulteta, ne dozvoljavamo im.

U narednoj akademskoj godini pored postojeća tri smjera: Islamistika, Šeriat i pravo, kao i veoma atraktivnog smjera Pedagogija i komunikologija, uvodimo još jedan: Islamsku ekonomiju i halal standard. Očekujemo da će ovaj  smjer pobuditi veliko interesovanje kod studenata, kako iz Sandžaka, tako i iz šireg regiona. Prosto želimo da pripremimo kadar za sve izvjesniju potrebu tržišta za ovim sektorom, a to je i savremena uloga visokoobrazovnih ustanova. Također, od naredne akademske godine dio nastave će ići i na engleskom i arapskom jeziku. Namjera nam je da za nekoliko godina imamo u ponudi kompletno studiranje na ova dva jezika, čime ćemo, očekujemo to, postati atraktivni za veliki broj studenata iz Evrope i muslimanskih zemalja koji i sada u određenom broju studiraju na osnovnim i postdiplomskim studijama na FIS-u.

 

Muftija Zukorlić kaže u skoro svakom svom obraćanju kada je FIS u pitanju da je to najbolji fakultet na svijetu. Zašto?

Dekan dr. GICIĆ: Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da muftiju Zukorlića, narodnog poslanika, nagradi obilatom nagradom za sav trud koji daje na polju afirmacije obrazovanja u Sandžaku, ali i odskora na nivou države obavljajući funkciju predsjednika Odbora za obrazovanje Parlamenta Republike Srbije.

Možemo sa sigurnošću ustvrditi da nije njegovog zalaganja, možda naša zgrada Fakulteta ne bi doživjela sudbinu džamije u Zemun Polju koju su tamošnje lokalne vlasti srušile neposredno uoči Ramazana, ali bi sigurno cijena koju smo platili bila neuporedivo veća. Otuda zaista ne čudi što je nama počast stav muftije Zukorlića o značaju naše ustanove. Da se razumijemo, i ja i gotovo ukupan menadžment Fakulteta bili smo njegovi učenici, a to znači da smo učili od najboljeg. Možda neskromno zvuči, ali smo se jako trudili da naučimo, a nadam se da se to i prepoznaje.

 

Kakav je status studenta na FIS-u? Šta Vama znači student?

Dekan dr. GICIĆ: Student je centralna figura na našem Fakultetu. On je naš sultan. To je suština kvalitetnog, mogu slobodno kazati, porodičnog odnosa u našoj ustanovi na relaciji student–profesori–menadžment.

Mi smo svjesni da ova ustanova ima smisla postojati ukoliko se na njoj budu školovali slobodno misleći pojedinci svjesni svog vjerskog i nacionalnog identiteta. Da, i pored toga što su oni „glavni“, jako su svjesni potrebne prirodnog odnosa spram autoriteta profesora. Ali znate, kako to biva inače u životu, a posebno je to izraženo kod studenata, oni jako brzo prepoznaju stvarne autoritete. Sa njima ne možete da improvizujete niti zvanje niti znanje.

Mi smo tokom ove akademske godine uspjeli obezbijediti oko 100 stipendija kako bi i na taj način olakšali studentima i njihovim roditeljima školovanje, a nadamo se da ćemo i narednih godina uspjeti na tom planu. Dakle, dobri studenti, koji uče, polažu ispite sa visokim prosjekom ocjena, nikada neće zbog novca morati odustati od studiranja, iako to ne znači da možemo baš svima da izađemo u susret, ali hvala Bogu ima dosta i onih kojima 250 eura po semestru nije preveliko opterećenje za kućni budžet.

Koliko sada brojite studenata i koji broj očekujete ove godine u upisnom roku?

Dekan dr. GICIĆ: Na sva tri nivoa studija: osnovnim, master i doktorskim, imamo preko 300 studenata. Zadnje dvije godine poraslo je interesovanje za upis na našem Fakultetu, a očekujemo i ove godine da se taj trend nastavi. Činjenica da gotovo svi naši studenti nakon toga dobiju posao u Islamskoj zajednici ili u nekim drugim, prije svih, obrazovnim ustanovama, govori u prilog zašto je dobro studirati na našem Fakultetu. Možemo se pohvaliti da smo, posebno na master i doktorskim studijama koje realiziramo u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom, postali jako interesantni posebno studentima iz Bosne, ali ima sve veći broj onih koji dolaze sa Kosova, Makedonije, Libije, Emirata, Kuvajta, Njemačke, Austrije. Skoro smo imali odbranu doktorske disertacije čovjeka koji je potomak čuvenog islamskog autoriteta Abdulkadira Džejlanija, koji je porijeklom iz Turske, rođen u Saudijskoj Arabiji, a radi i živi u Njemačkoj. Mentor mu je bio poznati profesor iz Libana Ali Ljaga, dok su u komisiji bili profesori sa našeg Fakulteta. Rad je branjen na arapskom jeziku. Očekujemo da će u narednom periodu sve veći broj njih dolaziti na našu ustanovu, jer to ide tako – dobar glas se daleko čuje, elhamdulillah.

Šta biste poručili Vašim potencijalnim studentima, svršenicima srednjih škola?

Dekan dr. GICIĆ: Poručio bih im ono što su im poručili naši studenti, nedavno, tokom autorske emisije koju su sami realizirali kao sastavni dio ispita sa asistenticom Naidom Zeković-Džanković, da ako žele da studiraju na ustanovi gdje će biti svoji na svome, gdje će biti tretirani kao ljudi od kojih se očekuje da sutra budu elita našeg naroda i naroda iz kojeg potiču, neka upišu Fakultet za islamske studije. Dobro nam došli. Ako pak žele nešto drugo, poručujemo im da kvalitetnih ustanova pored naše svakako ima još u našem gradu – neka upišu Internacionalni univerzitet.

Glas islama 283, strana 8-10, INTERVJU, Razgovarao: Salahudin Fetić