Hafiza Kur'ana u Sandžaku nikad neće biti dosta

Biografija

Malić Irfan, rođen 21.08.1983. god. od oca Rešada i majke Ifete, Medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru završio je 2002. godine kao učenik generacije i iste godine upisao Islamski fakultet u Damasku, Sirija.

Godine 2007. diplomirao je na Fakultetu za islamske znanosti i arapski jezik „Al-Fath“, odsjek odjeljenja Al-Azharovog fakulteta iz Kaira. Godine 2008. završio je hifz Kur'ana Časnog  i stekao idžazu sa senedom do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. pred šejhom Ahmed Jasin Karutom.

Tokom boravka u Siriji upoznao je dobre i učene uleme, kojih se sa radošću sjeća, kao i sa dozom tuge zbog svega onog što sada proživljavaju sa svojim napaćenim narodom u Siriji. Nakon široko stečenog islamskog  znanja vraća u rodni Sandžak, tj. Novi Pazar i stavlja se na raspolaganje Islamskoj zajednici.

Godine 2010. otvaranjem Škole Kur'ana Časnog biva imenovan za direktora te ustanove do danas sa manjim prekidom. Kao profesor kiraeta angažovan je u Medresi Gazi Isa-beg.

Godine 2017. stekao je još jednu idžazu sa senedom do Poslanika Muhammeda s.a.v.s. pred šejhom iz Poslanikove s.a.v.s. džamije u Medini, Abdullahom el-Bellušijem.

Oženjen je i otac petoro djece.

Važnost Škole Kur'ana kao zasebne ustanove

Škola Kur’ana Časnog  je neodvojivi dio u nizu odgojno-obrazovnih ustanova Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Odlukom Mešihata nastala je 2010. godine s ciljem podizanja kod bošnjačkog naroda svijesti o Allahovoj riječi i vraćanja institucije hifza koja je bila zamrla kod muslimana u Sandžaku.

U tradiciji našeg naroda je da se Kur'an uči napamet prvo u mektebima džamija, a zatim u našim medresama i na Islamskom fakultetu. Shodno tome, oni koji su učili Kur'an većinom su bili pojedinci koji su pohađali spomenute ustanove Islamske zajednice.

Otvaranjem Škole Kur'ana Časnog 2010. godine otvorena su vrata hifza širokim masama našeg naroda i inovatinim pristupima podučavanja Kur'anu. Danas su polaznici Škole starosne dobi od 5 do 70 godina i nerijetko u istoj školskoj klupi sjede dijete školskog uzrasta i osoba zrelijih godina.

Školski sistem funkcionisanja pokazao se kao izrazito efektivan jer kod našeg naroda Škola kao ustanova je bila i ostala sinonim za pristupačnost širokih masa, a džamija samo za one koji klanjaju namaz ili nose hidžab. Zato je prevazilaženje ove predrasude, po meni, bio ključni faktor masovnog upisa i otvaranja većeg  broja odjeljenja Škole Kur'ana Časnog u Sandžaku i dijaspori.

Uspješan rad čitavog kolektiva Škole Kur'ana Časnog, nesebična pomoć i podrška Mešihata IZ-e u Srbiji i njenih čelnika, kao i mogućnost djelovanja kao zasebne specijalizovane ustanove za podučavanje Kur'anu,  doprinijeli su uspješnoj afirmaciji i oživljavanju institucije hifza na našim prostorima.

Ovdje želim napomenuti da je postojanje Škole Kur'ana Časnog kao zasebne ustanove u okviru Islamske zajednice za podučavanje Kur'anu u smjeru specijalizovanja, stručnog usavršavanja,  mogućnosti izražavanja i razvijanja novih ideja i metoda u podučavanju Kur'anu pokazalo se  kao prednost i blagodat s jedne strane, a s druge strane njena nerazdvojivost od jedinstvene kompaktne cjeline svih dijelova naše institucije doprinosi da uživamo u blagodati vođenja, usmjeravanja i podrške čvrste i Islamske zajednice u Srbiji, što nam  ulijeva dodatnu sigurnost koju osjećamo kao malo dijete u naručju svojih roditelja ili toplini i sigurnosti roditeljskog doma.

Važnost institucije hifza

Pod terminom hifz misli se na proces memorisanja kur'anskog teksta u cijelosti ili nekog njegovog dijela. Hifz jezički znači “čuvanje, zaštita, pamćenje, memorisanje, pridržavanje, očuvanje, održanje”.

Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur'anu: A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? (El-Kamer, 40)

Mudrost olakšanog pamćenja Kur'ana leži u činjenici da će kur'anski tekst ostati originalan i neizmijenjen do Sudnjeg dana, što nije bio slučaj s ranijim objavama.

Allah dž.š. garantuje da će bdjeti nad Kur'anom i čuvati ga od bilo kakvih promjena, pa u suri El-Hidžr kaže: Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti! (El-Hidžr, 9)

Uzvišeni Allah čuva Kur'an preko odabranih ljudi – hafiza Kur'ana. Riječ hafiz dolazi od arapskog glagola  حَفَظَ – يَحْفَظُ(hafeza-jahfezu), što znači “(sa)čuvati, paziti, bdjeti nad, motriti na, brinuti se o, zaštititi”.

Osoba koja u cijelosti nauči Kur'an napamet zove se hafizul-Kur'anil-kerim (čuvar Časnog Kur'ana), a hafiz jezički znači “onaj koji čuva, pamti, čuvar”.

Hifz je dugotrajan i mukotrpan proces koji za sobom povlači veliku odgovornost, izuzetnu disciplinu, ali i neizmjernu čast i nagradu. Allah dž.š. dopustio je srcima vjernika da ponesu svjetlo Kur'ana, koji je Njegov nestvoreni i vječni govor. Stoga, učenje i izučavanje Kur'ana jeste najbolje djelo na ovom svijetu, a najbolji su oni koji izučavaju Kur'an i rade po njegovim uputama.

Osman r.a. prenosi da je Poslanik a.s. kazao: Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an, pa druge tome podučavaju. (Buhari u Sahihu, Ebu-Davud, Tirmizi, Ibn-Madže, Ahmed i Darimi)

Kur'an Časni nam je za sigurno najbolji prijatelj na dunjaluku i na Ahiretu. Ako na ovom svijetu slijedimo upute sadržane u ovoj Časnoj Knjizi, onda će nam na Sudnjem danu on biti zagovornik kada nam to bude najpotrebnije.

Ovaj umet je uzdignut Kur'anom i postupanjem po njemu, pa shodno tome i naš narod u tolikoj mjeri koliko bude učio Kur'ana i vladao se po njemu toliko će uspjeti na ovom i budućem svijetu. Ako naša djeca budu živjela i družila se sa Kur'anom možemo se nadati boljim danima za njih i nas same.

Zato je institucija hifza Kur'ana jedan od najbitnijih segmenata našeg opstanka na ovim prostorima. Mi moramo jačati i njegovati instituciju hifza i svoju djecu slati u ustanove koje se bave podučavanjem Kur'ana Časnog.

Uslovi fukcionisanja, problemi i izazovi

Kada govorimo o problemima i izazovima sa kojima se u dosadašnjem radu susretala Škola Kur'ana, možemo reći da smo, uz Allahovu dž.š. pomoć te pomoć Mešihata, kao i uz nesebičan trud svih uposlenika ove ustanove, prilično uspješno savladali sve dosadašnje izazove i probleme koji su bili pred nama. Uslovi funcionisanja su svakako vezani za ambijent sredine u kojoj se živi i radi, kao i za objekte u kojima se izvodi nastava u Školi Kur'ana Časnog.

Što se tiče ambijenta sredine i svijesti naroda o vrijednosti učenja Kur'ana u urbanim – gradskim sredinama, od samog početka je ona bila veća. Veći je bio broj polaznika koji pohađaju nastavu, kao i njihov kontinuirani dolazak po nekoliko godina.

Što se tiče ruralnih – seoskih sredina, tu je svijest o učenju Kur'ana bila manja, kao i zainteresovanost roditelja da im djeca duži period dolaze u Školu Kur'ana Časnog i ovdje je trebalo uložiti mnogo više truda, entuzijazma, znanja, kreativnosti, materijalnih sredstava i sabura da bismo došli do željenih rezultata. Nerijetko bi se djeci u takvim mjestima nalazila stipendija od strane donatora i prijatelja Islamske zajednice i naše Škole.

Više je ovakvih primjera, ali ću izdvojiti našeg privrednika Halila Kuča koji finansira odjeljenje Škole Kur'ana Časnog u Ljeskovi od njenog samog osnivanja pa do danas. Molim Allaha dž.š. da njega i sve ostale dobrotvore, kojih je zaista bilo mnogo, a ne mogu ih sada stići sve pobrojati, nagradi najboljom nagradom na oba svijeta, sačuva njih i njihove porodice svakog zla i iskušenja koje ne mogu podnijeti i da njihovo potomstvo učini iskrenim sljedbenicima islama i umeta Muhameda s.a.v.s.

Jedan od prvih izazova sa kojima smo se suočili u početnim koracima našeg rada jeste nepostojanje urneka za organizovanje ovakve Škole Kur'ana na našim prostorima. Naša Islamska zajednica je prva u regionu koja ima Školu Kur'ana i to je još jedna njena posebnost. Podučeni našim znanjem koje smo stekli od naših uzornih i vrijednih vođa, profesora, eminentnih alima i drugih, kao i znanja koje smo kasnije stekli radeći u džamijama kao imami ili profesori kiraeta u Medresi, malo-pomalo uspostavili smo prve smjernice i plan rada u Školi Kur'ana Časnog. Učili smo u hodu, tražili, istraživali i razvili našu domaću mustru u podučavanju Kur'anu. Hvala Allahu dž.š. uspjelo se u tome, pa čak smo postigli da stimulišemo otvaranje mnogih škola Kur'ana u BiH i šire. Svoje znanje i iskustvo ne krijemo ni od kog, nudimo ga svima, a želimo da i dalje učimo, unapređujemo se i usavršavamo na polju kur'anske edukacije. Svačije korisno znanje i iskustvo na ovom polju nam je dobro došlo i rado ćemo ga usvojiti i prihvatiti radi unapređenja kvaliteta u podučavanju Kur'ana Časnog.

Paravjersko djelovanje, pokušaj cijepanja jedinstvene Islamske zajednice i organizovanje raznih paralelnih tzv. škola Kur'ana izazovi su sa kojima se suočila Škola Kur'ana Časnog. Paravjerska tvorevina je osnivala sve moguće paralelne ustanove našim već postojećim legitimnim ustanovama, počev od džamija, mekteba, medrese, obdaništa, fakulteta, humanitarne organizacije, Škole Kur'ana, itd… Kao što naš uvaženi Muftija zna reći: ,,Nisu isti original i kopija.“ Stoga mi kao uprava nismo puno obraćali pažnju na te tzv. kopije, nismo ih čak ni spominjali u javnosti, već smo se trudili da iskrenim radom i zalaganjem izvršimo naš emanet prema Allahu dž.š. u pogledu uzdizanja Njegove riječi na Zemlji i On nam je Uzvišeni pomogao u tome i hvala Allahu dž.š. kada se govori o podučavanju Kur'anu svi u regionu i šire znaju koja je ustanova u nas Bošnjaka sinonim za učenje i podučavanje Kur'anu.

Ne stajemo na ovome svjesni smo da svako novo vrijeme nosi nove izazove i iskušenja. Stoga ćemo se i  truditi da nastavimo da koračamo istim kursom i čvrstom utabanom stazom kroz poštovanje osnovnih principa i postulata naše uzvišene i čiste vjere, Ustava Islamske zajednice i njenih drugih normativnih akata, pedagoško-didaktičkih metoda i maksimalnim trudom i zalaganjem u daljem radu.

Razvojni planovi Škole i planovi za budućnost

Ono što je primjetno jeste da se interesovanje za upis u Školu Kur'ana Časnog povećava srazmjerno aktivnostima i promociji Škole na raznim predavanjima i skupovima. Zato postoji dugoročan razvojni plan za unapređenje rada Škole Kur'ana Časnog i on se, hvala Allahu dž.š., etapno i realizuje.

Predavanja na temu značaja Kur'ana Časnog u životu vjernika, koja okupljaju veliki broj interesenata, bit će nastavljena u Školi Kur'ana Časnog kao svojevrsna tradicija Škole.

U perspektivi je također zamišljeno da se u Školi Kur'ana uvedu i prateći sadržaji, kao što je izučavanje arapskog jezika, tefsira, informatike i drugih predmeta koji su aktuelni i zanimljivi za kandidate, a koji su neophodni za muslimana 21. stoljeća.

Budući da dobar dio kandidata živi na periferiji grada i da to predstavlja objektivan problem dolaska i prisustvovanja nastavi, naročito u hladnim i kišnim danima, neophodno je nabaviti još novijih kombi vozila za prijevoz djece ili otvoriti pomoćna odjeljenja u blizini njihovih domova, gdje se ukaže mogućnosti za to.

Obezbjeđivanje nagrada za marljive kandidate u vidu novčanih sredstava, knjiga, pohvala, leuhi i dr. smatra se jako bitnim projektom za čiju realizaciju su potrebna dodatna novčana sredstva.

Planirano je da se nastavi  sa organiziranjem izleta i ekskurzija, a zamisao je da se svaki kandidat koji završi hifz nagradi umrom ili hadžom, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. U toku godine je potrebno organizirati najmanje tri veće ekskurzije izvan zemlje, kada bi se namjenski posjetile Škole Kur'ana s ciljem razmjene iskustava i ideja.

Takođe je neophodno još čvršće i redovnije nastaviti sa organiziranjem o stručnih seminara za profesore i predavače Škole Kur'ana Časnog.

U toku 2017/18. godine planirano je otvaranje novih odjeljenja Škole u Rajčinoviću, Baću i gdje god se ukaže realna potreba za tim, tako da su već počele pripremne radnje za ostvarenje tog cilja.

U planu je uz Allahovu dž.š. pomoć izgradnja moderne zgrade Škole Kur'ana na vakufskoj parceli u blizini  Altun alem džamije. Ona bi tada bila centar za izučavanje Kur'ana gdje bi se ozbiljnije mogli posvetiti razvijanju ostalih kur'anskih grana i disciplina u okviru nastave u Školi Kurana Časnog.

Poruka budućim hafizima, obaveze hafiza i misija hifza u Sandžaku

Ja kao svaki drugi hafiz Kur'ana svakako da imam i drugih obaveza, počev od porodičnih pa sve obaveza na poslu koji obavljam, ali mogu reći da se sve može kada se jako želi, kada se uloži maksimalan trud i ako se vrijeme pravilno raspodijeli i u potpunosti iskoristi.

Čovjek mora imati redovne, dnevne, mjesečne i godišnje termine za obnavljanje Kur'ana.

Abdullah b. Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Hafiz Kur’ana je poput čuvara svezane deve: ako na nju motri – njegova je, a ako je pusti – pobjeći će mu!

Onima koji se kolebaju da li da nastave put učenja Kur'ana koji su započeli, želim poručiti da se ne kolebaju, već da nastave i da budu svjesni hadisa Poslanika s.a.v.s.: Plemići moga ummeta su hafizi i oni što noću u namazu bdiju. (Hadis bilježi Taberani)

Što se tiče misije hafiza u Sandžaku reći ću sljedeće: Koliko god da bude hafiza Kur'ana, čuvara nikada neće biti dosta. Naša je vizija da u budućnosti  svaka naša mahala ima svog hafiza Kur'ana, a svaki bošnjački dom bar po jednog učenika u Školi Kur'ana. Koristim ovaj trenutak da podsjetim sve naše čitaoce na ono šta su naši stari preci radili u teškim vremenima rata, kada su pored fizičke borbe koju su vodili da sačuvaju glave i čast svojih porodica od raznih dušmana, učili Kur'an oko Pazara i drugih sandžačkih gradova i na taj način zaslužili da svojim očima gledaju keramete i dočekaju Allahovu dž.š. pomoć iza sedam nebesa i sedam zemalja.

I na kraju svoj govor želim završiti riječima: Allahu, osvijetli Svojom Knjigom vid naš, oslobodi njime govor naš, obraduj njime srca naša, osnaži biće naše, ko se uzda u Tvoju snagu i pomoć neka zna da nema izlaza, ni pomoći ni snage bez Tebe. Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Amin.