U Kairu održana Konferencija “Uloga fetve u stabilnosti zajednice”

Od 17 – 19. oktobra 2017 godine u Kairu je u organizaciji Svjetskog generalnog sekretarijata za fetve i Egipatske uprave za fetve “Daru-l-ifta” održana konferencija, druga po redu, pod naslovom “Uloga fetve u postizanju i očuvanju stabilnosti zajednica”.

Konferenciji su prisustvovali brojni muftije iz svijeta, čelnici i predstavnici Islamskih organizacija i Islamskih zajednica, kao i istaknuti alimi u oblasti fikha iz 63 zemlje, kao i najveći predstavnici vjerskih ustanova u Egiptu; Šejhu-l-Azhar, Ahmed Tajjib, egipatski muftija dr. Ševki Allam, ministar Vakufa Egipta, čelnici i članovi Vijeća istaknute uleme, te generalni sekretar Islamske svjetske lige Rabite Muhamed Abdul Kerim El-Isa, i mnogi drugi.

Aktivno učešće u radu konferencije i završetku imao je bivši reisu-l-ulema IZ-e u BiH-e dr. Mustafa ef. Cerić, čije je izlaganje izazvalo posebnu pažnju prisutnih i predstavnika medija. U ime IZ-e u Srbiji Konferenciji je prisustvovao potpredsjednik Mešihata dr. Rešad ef. Plojović, kao izaslanik vrhovnog muftije IZ-e u Srbiji  i predsjednika Mešihata dr. Mevlud ef. Dudića.

Nakon trodnevnog rada, čiji rad je zbog aktuelnosti i važnosti teme uživo prenošen od strane Egipatske televizije, konferencija  je završena usvajanjem niza zaključaka na čijoj će se realizaciji raditi, kao što su:

– upoznavanje javnosti sa opasnostima zloupotrebe fetve i izdavanja od strane nekompetentnih, te osuda zloupotrebe fetve od strane nestručnih pojedinaca i grupa, koja se koristi u cilju izazivanja smutnje i nereda,

– ulaganje dodatnih napora na polju obuke kvalitetnih i stručnih kadrova koji će se baviti ovom tematikom,

–  priprema i uvođenje posebnog studijskog programa na Univerzitetu Al-Azhar koji će osposobljavati učenjake za ovu oblast,

-povezivanje svjetskih ustanova i uprava  koje se bave fetvama, u cilju razmjene iskustava i zajedničkog djelovanja,

-priprema i štampanje stručne literature za ovu oblast, koja će biti dostupna zainteresovanima,

– pokretanje portala na nekoliko svjetskih jezika, putem koga će zainteresovani moći dobiti odgovore na željena pitanja.