Moj prvi susret sa Reudom

Moje ime je Naida Ajdinović. Rođena sam i živim u Novom Pazaru.

Osnovne akadamske studije završila sam u našoj bratskoj zemlji Turskoj. Studirala sam na pedagoškom departmanu, smjer Studije učitelja predškolskog uzrasta. Školovanje sam nastavila u svom rodnom gradu. Master studije sam upisala na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na psihološko-pedagoškom departmanu, smjer Primijenjena psihologija.

Samim tim što sam završila pedagogiju, moja ljubav i briga prema djeci se samo povećala. Shvatila sam koliko je, ustvari, bitan razvoj djece u tom uzrastu za njihovu, a i našu budućnost. Uživam u radu sa djecom. Iz tog razloga sam odlučila da se bavim baš ovim poslom.

Odrasla sam u blizini Altun Alem džamije. Uvijek me je privlačila ta naša islamsko-tradicionalna strana. U sklopu džamije postoji i naš dobro poznati dječiji mekteb Reuda. Prolazeći pored dvorišta džamije žagor djece je dopirao do mene. Privukli su me svojom nevinošću i razdraganošću. Učiteljica se savršeno uklapala u taj prizor. Znala sam da moram da budem dio svega toga.

Trenutno radim u objektu na Paricama. Prvo što sam primijetila jeste odnos između zaposlenih, kao i cijele ustanove, baš onakav kakav i treba da bude u jednoj velikoj porodici. Svi rade kao jedno. Svi imaju isti cilj: Da naša djeca imaju svoj lični identitet u smislu postojanja, vjere i kulture. Moj susret sa djecom je bio onakav kako sam i zamišljala – pun radosti i ushićenja. Želim da prenesem na njih apsolutno sve što sam kroz godine studiranja naučila. Da sve aktivnosti koje su predviđene u radu sa djecom realizujem na najbolji mogući način, kao što su: otkrivačke, govorne, likovne, muzičke, matematičko-logičke, fizičke, gajenje islamskog identiteta i posljednje, ali i najvažnije – vjerske aktivnosti. Kreativnost ima veliki značaj za dječiji razvoj. Zbog toga se trudim da svaku aktivnost radimo na što kreativniji način, i što je najvažnije, da uključim djecu u sve aktivnosti.

Baš kako je i rekao poznati američki naučnik Bendžamin Frenklin (Benjamin Franklin): Reci mi i ja ću zaboraviti.  Poduči me i ja ću se sjetiti. Uključi me i ja ću naučiti.”

Glas islama 286, strana 11, autor Naida Ajdinović