ISKENDER KELEBI DŽAMIJA

Iskender Kelebi (Melajska) džamija nalazi se u samom centru Novog Pazara, na uglu ulice Deda Šehovića i Rifata Burdževića. To je stara građevina s početka XVI stoljeća. U novije vrijeme poznata je kao Melajska džamija po Mustafi Melajcu koji se, u periodu između dva svjetska rata, starao o održavanju džamije.

Iz dokumenata saznajemo da je Iskender Kelebi, sin Jakub-bega, poticao iz imućne spahijske porodice. Svoje ime je ovekovječio izgradnjom džamije. Iskender Kelebi džamija prvi put se pominje u pisanim dokumentima kao već postojeći objekat 1528. godine.

Iskender Kelebi džamija imala je poveće dvorište i u njemu mekteb, koji je danas u sklopu džamije, a na mjestu tadašnjeg mekteba izgrađena je vakufska, imamska kuća. To je trenutno i jedina imamska kuća na području gradskog jezgra Medžlisa.

Melajska džamija stradala je i obnavljana više puta. Od njenog prvobitnog izgleda očuvan je samo minaret. Ono što sadašnje generacije muslimana pamte jeste njena restauracija 1980. godine, kao i posljednja 2010. godine. Prilikom posljednje obnove džamija je produžena u zadnjem dijelu 3,5 metra obuhvatajući oba nivoa do sljemena krovne konstrukcije i tako se dobilo još oko 50 kvadrata klanjačkog prostora. Imajući u vidu da džamija nije imala hodnik, sagrađen je isti sa čeone strane glavnog ulaza koji je spojio i sjedinio tadašnju vanjsku abdesthanu sa džamijskim prostorom. Tokom posljednjih nekoliko godina radilo se također i na fasadnom uređenju džamije, kao i imamske kuće, zatim na uređenju abdestahane, promjeni stolarije, grijanja, prostirke. Obzirom na posjećenost ove džamije, uređeno je i džamijsko dvorište i pretvoreno u prelijepi harem, bašču za klanjanje čiji je kaspacitet od 70-100 mjesta.

Vjerski život u džamiji odvija se nesmetanom dinamikom. Džamija je petovaktovna i u njoj se obavlja džuma, teravih i bajram namazi. Vjerska pouka (mekteb) odvija se tokom vikenda – subotom i nedjeljom. U sklopu mekteba organizuju se razna druženja i izleti mekteblija. Posljednjih godina u zimskom periodu organizuju se tribine koje vodi imam džamije Asmir-efendija na kojima se izučavaju djela hanefijskog fikha (el ihtijar i fikhul islamijji we edilletuhu) iz oblasti ibadata (namaz, post, zekat i hadž).

Ova džamija je oduvijek imala vrijedne, sposobne i učene imame koji su spremni odgovoriti zahtjevima svojih džematlija. Od 2008. godine imam Iskender Kelebi (Melajske) džamije je prof. Asmir-ef. Crnovršanin koji je ujedno i glavni imam Medžlisa IZ-e Novi Pazar.

Glas islama 287, strana 7, Tema broja