HADŽI ŠUĆOVA I HADŽI EMIRINA DŽAMIJA

Imam: Ahmed-ef. Bećirović

Ova džamija otvorena je 2013. godine, a nosi naziv po njenim vakifima.

Imam džamije je Ahmed-ef. Bećirović, svršenik Allaudin medrese u Prištini.

Džamija je petovaktovna, a broji oko 200 domaćinstava. Pored pet namaza u ovoj džamiji se obavljaju džuma, bajram i teravih namazi, održavaju predavanja za žene, obavljaju vjerske usluge: dženaze, mevludi, nadijevanje imena, šerijatska vjenčanja, vjerska pouka.

Članarina se uspješno prikuplja od džematlija.

Nasljednik vakifa Esad Džanković i dalje vrši dogradnju džamijskih ograda, zidova i abdesthane.

Glas islama 287, strana7, Tema broja