Nakon obavljene umre mu'temiri se vratili u Novi Pazar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjernici koji su posredstvom Mešihata IZ-e u Srbiji obavili umru, danas 17.04.2018. godine, doputovali su oko podneva u Novi Pazar gdje su ih na Trgu Gazi Isa-bega dočekali članovi porodica i predstavnici Mešihata.
Prepuni utisaka i prezadovoljni organizacijom ovog nezaboravnog puta, mu'temiri nisu krili svoja osjećanja, što nas obavezuje da osim organizaciji hadža i umri posvetimo više pažnje.
Ured za hadž i umru ovom prilikom obavještava javnost da će se potruditi da zainteresovanim vjernicima za obavljanje umre u Ramazanu izađe u susret, o čijim detaljima će javnost biti uskoro obaviještena.