Tema dana – Gost: hfz. Hako ef. Omeragić, gl. imam Islamskog kulturnog centra “Plav-Gusinje” Njujork