Centralna bajramska svečanost u “Pašinoj“ džamiji (KURBAN BAJRAM 2018.