Kurbanska akcija Mešihata uspješno okončana

Članovi tima Mešihata IZ-e u Srbiji za realizaciju kurbanske akcije predvođeni dekanom Fakulteta za islamske studije dr. Enver ef. Gicićem dali su izjavu za medije o rezultatima ovog velikog projekta Islamske zajednice koji se realizuje svakog Kurban bajrama.

Dr. Gicić je kazao da je ovaj tim činilo oko 60 ljudi te da je kurbanska akcija realizirana u tri pravca: klanje kurbana, prijem kurbanskog mesa i podjela kurbana. Naglasio je da je akcija od prvog dana tekla po planiranoj dinamici, uz prisustvo predstavnika Islamske zajednice, sa tekbirima i dovom, te da je Mešihat zahvalan Allahu dž.š. na uspješnosti akcije, kao i vjernicima na povjerenju koje sve više ukazuju Islamskoj zajednici.

Generalni sekretar Mešihata Samir Škrijelj naglasio je da je pojam rekord sinonim za sve akcije Mešihata u 2018. godini, od prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, preko broja hadžija do broja kurbana. Upoznao je javnost da je Mešihatu uplaćeno 1438 kurbana, a preko tri hiljade je dopremljeno od strane vjernika ustanovama Islamske zajednice. U danima Bajrama podijeljeno je 30 tona kurbanskog mesa pojedincima i porodicama na prostoru Sandžaka, 4 tone zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te 2 tone džematima Kraljevo, Krupanj i Makiš u Beogradu.

Direktor CHR Hajrat Mirsad ef. Bećirović podsjetio je da se kurbansko meso od ove akcije u toku cijele godine koristi za ishranu učenika Medrese Gazi Isa-beg, korisnika sedam vakufskih kuhinja u Sandžaku, korisnika zdravstvenih, humanitarnih i socijalnih ustanova, te ugroženih pojedinaca i porodica na cijelom području Islamske zajednice.

Informativna služba