MATICA BOŠNJAČKA PREPORODIT ĆE BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE

Matica bošnjačka je krovna kulturna, književna i naučna institucija svih Bošnjaka koja je pod svojim krovom objedinila desetak Bošnjačkih kulturnih zajednica (BKZ) u domovini, regionu i dijaspori, a sarađuje i sa obrazovnim ustanovama, univerzitetima, te svim institucijama koje imaju veliki doprinos u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. BNV je do današnjih dana bilo privatizirano, gušeno, zapostavljano u smislu borbe za kvalitet, te zloupotrebljavano. Matica bošnjačka 4. novembra, ako Bog da, dolazi da ga oslobodi i preporodi.

Značajne studije,  knjige, udžbenici, rasprave, članci, novele i drugi prilozi objavljivali su se u izdanju Matice bošnjačke, a štampaju se na bosanskom jeziku, latiničnim pismom, gdje privilegiju za objavljivanje imaju mladi stručni autori, čije radove ocjenjuju najeminentniji recenzenti. Uskoro se planira objavljivanje i nekoliko monografija i drugih naslova u izdanju Matice bošnjačke: Monografija Sandžaka, Monografija FIS-a, Etnografska sandžačka monografija, Arabizmi, albanizmi i turcizmi u bosanskom jeziku, Povijest Bošnjaka, Islamska kultura i civilizacija, Obrazovanje mladih, Znameniti Bošnjaci i Bošnjakinje, Bošnjačka kultura ponašanja, stanovanja, življenja, te brojni drugi naslovi rukopisa koji su u pripremi. Izdavački plan Matice bošnjačke pravi se i usvaja svake godine.

Matica bošnjačka planira svoja učešća na sajmovima knjiga u zemlji i regionu, predstavljanje umnog stvaralaštva sandžačkih Bošnjaka, predstavljanje serijala predavanja o bošnjačkim kulturnim znamenitostima, podršku istraživačkim radovima o znamenitim Bošnjacima i Bošnjakinjama Sandžaka, obilježavanje značajnih datuma, te održavanje tribina, debata, okruglih stolova na teme koje tretiraju bošnjačka pitanja. Preko izdatih brošura i priručnika planira reklamu raznih sandžačkih resursa, stručne analize o korištenju prirodnog bogatstva i drugih resursa i saradnju sa sandžačkim institucijama koje mogu dati svoj doprinos radu BNV, saradnju sa televizijskim i radio stanicama radi promocije programa BNV, predstavljanje planiranih i realiziranih projekata, kao i saradnju sa novinskim agencijama i korisnim web sajtovima. BNV treba da ima saradnju i sa kulturno-nacionalnim časopisima, revijama i listovima, čak da daje podršku i kulturno-sportskim takmičenjima u kojima vidi svoj značaj, te koordinaciji sa bošnjačkim zajednicama u regionu i dijaspori. BNV treba da afirmiše sandžačke gradove kroz povijesno-civilizacijsko predstavljanje od njihovog nastanka do današnjih dana, da organizira i šalje predstavnike po regionalnim i međunarodnim konferencijama i simpozijima posvećenim kulturi.

Također, ne smije se zapostaviti ni segment borbe za prava Bošnjaka kroz kulturno-političko djelovanje, uz zalaganje za partnerski odnos sa drugim saradničkim subjektima, ispravno predstavljanje javnosti ideje o Sandžaku kao modernoj prekograničnoj regiji, uz uvažavanje postojećih granica, zalaganje za očuvanje, unaprjeđenje i zaštitu vakufskih dobara, te izrada interesantnih programa kroz prigodne brošure za sandžačku omladinu željnu afirmacije vrijednosti u koje vjeruju i za koje se zalažu. Podrazumijeva se i organiziranje brojnih izložbi iz kulturno-civilizacijske i povijesne oblasti Sandžaka, izložbi raznog dokumentacijskog materijala, vrijednih predmeta, fotografija itd.

U dogledno vrijeme moglo bi se razmisliti o otvaranju etnografske zbirke u obliku arhiva i muzeja koja bi sadržavala stalnu postavku značajnih sandžačkih vrednota, a izrada trajnog nacionalnog kalendara sandžačkih Bošnjaka se, također, podrazumijeva. Zatim, organiziranje brojnih seminara za mlade u kojima bi upoznavali naše kulturološke, civilizacijske, nacionalne, porodične i druge značajne vrijednosti.

Moramo raditi na razvijanju bošnjačke svijesti da bošnjačka kultura zauzima veoma važno mjesto među svjetskim kulturama i da mi imamo šta pokazati svijetu. Ne želimo da svijetu, kao na primjer Sulejman Ugljanin, pokazujemo kako se kupuju glasovi, kako se učestvuje u izbornim krađama, kako se drži narod u nepismenosti da bi se što bolje njime manipulisalo, preko Bošnjačkog nacionalnog vijeća izdavalo udžbenike sumnjivog kvaliteta, one koju promovišu tuđe kulture, tuđe himne i sl. Mi to nećemo.

Ne želimo iskazivanje ekstremne inferiornosti, poput na primjer Rasima Ljajića  koji, po cijenu svega, ostaje sa svakom vladom, uz mijenjanje „kape“ po potrebi, čovjek koji je u vlasti bio sve drugo, osim još srpski patrijarh, a ništa vrijedno spomena za svoj narod nikada nije učinio.

Želimo da kvalitetom pobijedimo nekvalitet, sposobnošću nesposobnost, čistim obrazom manipulaciju i licemjerstvo i etikom prljavu politiku.

Muftija dr. Muamer Zukorlić, kao neprikosnoveni bošnjački vjersko-nacionalni lider, stao je na čelo svih Bošnjaka Sandžaka kao, zaista, najautentičniji štićenik bošnjačkih interesa, a nosilac liste Matica bošnjačka, evo danas, kao preporoditelj i osloboditelj Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Neka preko BNV svaka sandžačka kuća osjeti šta je miris slobode, ponosa i dostojanstva.

Biračko tijelo dr. Zukorlića uglavnom su bošnjački vjernici koji drže do svoje časti i dostojanstva, koji ne prodaju glasove i ne uzrokuju svom narodu bijedu. Dvojac Ugljanin-Ljajić imaju, kako možemo na društvenim mrežama vidjeti, po dvadesetak botova koji gaze, kako se u narodu veli, „preko leševa“ da svojim šefovima donesu sitni šićar, manipulišući nepismenim ili polupismenim slojem naroda i odrađujući poslove jako nehumane prirode.

Narod Sandžaka 4. novembra 2018. godine birat će stranu, ali neka zapamti: od pobjede je važnije na kakvoj je strani! Odustajanjem od nedavne javne debate pod nazivom “Kakvo BNV želimo” na kojoj se pojavio muftija Zukorlić, a odustali predstavnici koalicije, poslana je poruka sandžačkoj javnosti ko je spreman da ponese emanet koji se zove Bošnjačko nacionalno vijeće, a ko nije. Sloboda govora je danas privilegija velikih, a faktori koji govor istine pokušavaju zaustaviti su tako mali i nemoćni.

Ne boj se moj narode za nafaku i slobodu, jer one se dobijaju rađanjem čovjeka kao slobodnog bića. Niko te ne smije ucjenjivati i plašiti. Poslušaj Božiju naredbu: „Ikre – Uči“, pa će ti se otvoriti svi horizonti slobodnog uma. Onaj ko savija kičmu pred Stvoriteljem ne savija je pred stvorenjem. Čuvaj svoje škole, medrese, fakultete, univerzitete i svojim glasom ukazanog povjerenja oslobodi BNV da prodiše punim plućima i omogući mladim generacijama ljepše sutra.

Školuj omladinu, narode, jer se samo obrazovanim ljudima ne može manipulisati. Ostali su u opasnosti da nemaju šta progresivno o sebi i dobrim projektima govoriti, već se onda fokusiraju na svojevrsna blaćenja i hajke. I ne zaboravite da ćemo biti pitani jesmo li dali maksimum od sebe da ovom narodu bude bolje. A onaj ko svojim niskim postupcima izda Stvoritelja, izdat će kad-tad i porodicu, i vjeru, i domovinu i sve druge vrijednosti. Budi sa onima koji čvrsto drže Bajrak slobode i dostojanstva, koji su predani pravim ciljevima, posvećeni istini, pravoj vjeri, predani odbrani Islamske zajednice, afirmaciji naše kulture, vođenju poštene politike i borbi za naša prava u ovom teškom vremenu. Budi među onima koji će 4.  novembra glasajući za broj 2 i Maticu bošnjačku, na čelu sa akademikom Muamerom Zukorlićem – Muftijom, biti dio našeg osloboditeljskog i preporoditeljskog tima.

Glas Islama 293, strana 20-21, Doc. dr. Mersada Nuruddina Agović