Privode se kraju grubi radovi na džamiji u naselju Ćeremidžinica