Sedam načina kako povećati svoj iman

Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavi se pred nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prislonio svoja koljena uz njegova, a ruke je stavio na svoja stegna, i zatim rekao: ”Muhammede, obavijesti me o islamu.”

Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da hadž obaviš posjećujući Kabu, ako budeš u mogućnosti.” Na to će onaj nepoznati čovjek: ”Istinu si rekao.” Kaže Omer: ”Mi mu se začudismo, pita ga, a zatim veli: ”Istinu govoriš.” Onda taj čovjek reče: ”Obavijesti me o imanu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.” Na to nepoznati čovjek reče: ”Istinu si rekao, pa obavijesti me o ihsanu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zasigurno, vidi.” Zatim nepoznati čovjek reče: ”Obavijesti me o Sudnjem danu (kada će nastupiti).” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: ”Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.”

”Pa obavijesti me o njegovim predznacima” – reče nepoznati, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Kada robinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš gole, bose, siromašne čobane kako se nadmeću u gradnji.” Zatim taj nepoznati čovjek ode. Nakon nekog vremena Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: ”Omere, znaš li ko je bio onaj što me je pitao?” Ja rekoh: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Onda Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”To je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.” (Buharija)

Iman u jezičkom značenju označava: čvrstu potvrdu vjerovanja i ubjeđenje bez imalo sumnje, a u Šerijatu znači: riječ na jeziku, ubjeđenje u srcu i rad tijelom, povećava se dobrim djelima, a smanjuje se griješenjem. Vjera islam se potvrđuje primjenom ruknova islama i ostalih obaveznih i pohvaljenih djela.

Učenjaci su spomenuli dosta načina kako se može povećati iman. U daljem dijelu teksta spomenut ću njih sedam, te se nadam da će to biti od koristi kako meni tako i vama inšaallah.

Prvo: Spoznati i upoznati značenje Allahovih džellešanuhu lijepih imena koja su navodena u Kur’anu i Sunnetu, nastojati da se shvate njihova značenja i da se putem njih čini ibadet Allahu Uzvišenom.

Allah džellešanuhu kaže, u prijevodu značenja ajeta:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

„Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili onako će biti kažnjeni!“ (El-Araf, 180)

Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Allah ima devedeset devet imena, stotinu manje jedno. Ko ih nauči ući će u Džennet.“ (Buhari, Muslim)

Ovaj hadis znači naučiti Allahova džellešanuhu imena napamet, shvatiti njihova značenja, biti čvrsto uvjeren u njih, te putem njih činiti Allahu džellešanuhu ibadet i na taj način ući će u Džennet. Ovdje se ne misli na to  kako ih samo treba naučiti napamet, kao što to neki pojedinci pogrešno shvataju, već se ovdje prvenstveno misli da nakon što smo ih naučili napamet postupamo po ovim uzvišenim svojstvima i da ih primijenimo u praksi.

Drugo: Razmišljati o Kur’anu općenito.

Onaj koji razmišlja o Kur’anu svaki put iznova će se okoristiti kur’anskim znanostima i spoznajama, čime će uvećati svoj iman. Kur'an čuva onoga ko uči, razmišlja i postupa po njemu. Razmišljanje o kur'anskim porukama povećava spoznaju, bogobojaznost i iman. Stoga, onaj ko želi da poveća svoj iman neka razmišlja o Kur'anu i druži se redovno sa njim.

Treće: Povećati svoju spoznaju i znanje o Allahu džellešanuhu.

Kaže Uzvišeni Allah: „Zar ne znaš da Allah s neba spušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih. I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista, Silan i On prašta.“ (Fatir, 27-28)

Ovaj ajet ukazuje na činjenicu da su učeni ljudi dokučili i spoznali moć i silu Uzvišenog Gospodara i da ih je to učinilo pokornim. Povećavanje spoznaje i znanja o Allahu Uzvišenom povećava iman kod čovjeka, a ono što je suprotno ovome dovodi do slabljenja i smanjenja imana.

Četvrto: Slijeđenje sunneta Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih moralnih osobina.

Sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selem je kao brod spasa i sigurnosti za sve muslimane.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selem je rekao: „Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih se budete držali nećete zalutati: Allahovu Knjigu i moj Sunnet.” (Buhari)

Uzvišeni kaže: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Poslanikovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne zadesi.” (En-Nur, 62)

Peto: Razmišljanje o Allahovim stvorenjima i savršenstvu Allahovog džellešanuhu stvaranja.

Razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje i različitih stvorenja posebna je vrsta ibadeta. Gledanje u samoga čovjeka i njegove osobine veoma je jak motiv za vjerovanje, jer se u tome jasno vidi veličina stvaranja Uzvišenog, koja ukazuje na Njegovu moć i veličinu, te na ljepotu, uređenost i savršenstvo u svemu onom što nas okružuje.

Razmišljanje o svemu ovome kod roba iziskuje potpunu poniznost, mnoštvo dova, predanost i pokornost Allahu džellešanuhu. Na ovaj način se ostvaruje i jača iman.

Šesto: Povećati zikr, mnogo spominjati Allaha džellešanuhu.

Spominjanjem  Allaha džellešanuhu zasađujemo drvo vjerovanja u svome srcu, napajamo ga i jačamo. Što više rob spominje Allaha, poveća se i njegov iman. Spominjanje Allaha džellešanuhu treba da bude u svim okolnostima – jezikom, srcem i djelom. Povećanjem zikra smekšavamo svoje srce, činimo ga plemenitijim, povećavamo ljubav i čežnju prema Stvoritelju svih svjetova. Zato, dragi moj brate i cijenjena sestro, ako želiš povećati svoj iman i bliskost sa Uzvišenim, povećaj zikr, spominjanje Allaha džellešanuhu.

Sedmo: Spoznati savršenstvo i prirodnost vjere islama.

Islam je vjera savršenstva; islamsko vjerovanje je najispravnije, najistinitije i najkorisnije; sistem ponašanja je najljepši; a djela i propisi su također najljepši i najpravedniji. Kroz vjeru islam Allah džellešanuhu uljepšava vjerovanje u srcu roba i čini mu ga sretnim. Zato svaki onaj koji spozna vjeru na ispravan način pronaći će u svom srcu slast imana, njegova nutrina će se uljepšati njegovom suštinom, a njegova ispravna djela će biti potvrda svega toga.

Vjera je ta koja pomaže da se suočimo sa svim životnim izazovima i da se lakše borimo sa napadima brige i zabrinutosti. Vjera daje snagu u slabosti, pomaže da se oslobodi tereta, olakšava nam da podnesemo svaku teškoću. Ona daje duhovnu snagu i psihičko zdravlje. Ko živi bez vjere živi uznemireno, rastrgano i nesigurno. Istinski vjernik sve ovo lakše savladava ukoliko ispravno spozna i primijeni u svom životu vjeru islam, pa se na koncu svega i njegov iman poveća.

Molim  Uzvišenog Allaha džellešanuhu da ojača i poveća naš iman, da nas sastavi u Džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim Allahovim robovima. Amin.

 

Glas islama 295, strana 22, autor: Džemil Destanović