Muhammedove a.s. poruke vjernicima – pet vasijeta

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ أو يعلمهنّ من يعمل بهنّ؟)، قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدّ خمسًا، قال: (اتّق المحارم تكُن أعبدَ النّاس، وارضَ بما قسَم الله لك تكُن أغنى النّاس، وأَحسن إلى جارك تكُن مؤمنًا، وأحِبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مُسلمًا، ولا تُكثر الضّحك فإنّ كثرةَ الضّحك تُمِيتُ القلب) رواه أحمد، والتّرمذي،

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Ko će da mu kažem riječi da postupa po njima ili druge obavijesti da po njima postupaju?“ Javio se Ebu Hurejre r.a.: „Ja ću, Allahov Poslaniče.“ Poslanik a.s. me uzeo za ruku i saopćio mi sljedeće:

– Boj se harama, bit ćeš najpobožniji čovjek.

– Budi zadovoljan onim što ti je Allah odredio, bit ćeš najbogatiji.

– Lijepo postupaj prema komšijama, bit ćeš mu'min – pravi vjernik.

– Želi drugima ono što želiš sebi, bit ćeš musliman.

– Ne pretjeruj sa smijanjem, jer zaista pretjerano smijanje umrtvljuje srce.

(Bilježe ga Ahmed i Tirmizi)

 

Komentar hadisa:

Kada čovjek sazri, prohtjevi se kanališu, potrebe zadovolje, čovjek onda teži izgradnji skladne ličnosti, višim – esencijalnim ciljevima, činjenju dobrih djela i po prirodi stvari on se uzdiže iznad prolaznoga, površnoga, a ibadet – izražavanje pokornosti i duhovnosti je najbolji put ka ostvarivanju potpune harmonije u životu čovjeka. Dakle, onda kada zadovolji tjelesne potrebe i to još upotpuni pobožnošću, koja je jedini način da se zadovolji duhovna potreba, onda je osoba sasvim uzorita, a modernim žargonom bi se moglo reći da je to izgrađena ličnost. Ovakve osobe se uzdižu iznad pukog materijalizma, a viši interesi i sfere su predmet njihovog interesovanja i djelovanja.

Muhammed a.s. svojom izraženom mudrošću i poslaničkim nadahnućem kroz ovaj hadis trasira put uzdizanja i sazrijevanja ličnosti. On, poput zabrinutog oca za svoju čeljad, kazuje vasijet i voljenoj djeci oporučuje najvažnije upute koje je tokom dugog života i životne škole naučio.

Prva oporuka: Allahov Poslanik a.s. pojašnjava šta je to ibadet, izražavanje pokornosti – religioznosti.

Ibadet nije figurativno djelovanje i predstavljanje koje će biti daleko od srži i suštine. Ibadet je ustrajnost na iskonskim Božijim uputama koje, prije svega, znače da se čovjek kloni grijeha, slijeđenja strasti i povođenja za šejtanskim podvalama. Ako osoba sebe očisti svega što ne priliči i okiti se svojstvima morala, pa to je vrhunac ibadeta.

Druga poruka je pojašnjenje suštine bogatstva.

Poslanik a.s. podučava da je stvarno bogatstvo – bogatstvo duše, a nikako brojnost imetka. U drugom hadisu Muhammed a.s. kaže: Nije bogatstvo u brojnom imetku već u srcu.

Treća poruka: Pozivanje na dobročinstvo i lijepo ponašanje.

Srž poruke islama je da od čovjeka napravi dobročinitelja, prije svega, prema bližnjima, potom prema komšijama, a onda prema svim ljudima.

Četvrta poruka: Da se drugima želi dobro ma ko oni bili, ne praveći razliku po boji kože, rasi, naciji i drugom. Suština Muhammedove a.s. poruke jeste dobro koje mora biti univerzalno, neograničeno, bezuslovno itd.

Peta poruka: Poziv na ozbiljnost i principijelnost ličnosti.

Muhammed a.s. nas uči da je skladan način življenja u ozbiljnosti, a ne u zabavi, zanosu itd. Vedrina i osmjeh u životu vjernika je poželjan, ali ne i život zasnovan na ismijavanju, pretjeranom smijanju koje odudara od ozbiljnosti. Život vjernika je život pametnog, odmjerenog čovjeka.

Glas islama 296, strana 11, autor: dr. Hajrudin ef. Balić