Ramazan škola strpljenja

Pored mnogobrojnih blagodati koje nam donosi, mjesec Ramazan za vjernika predstavlja školu strpljenja.

Dok posti vjernik kontroliše svoj stomak, svoj jezik i svoje prohtjeve i vježba da tako vlada sobom. A kada čovjek vlada sobom, svojim jezikom, svojim prohtjevima i postupcima tek tada je stabilna i jaka ličnost. U Kur'anu se na više od 70 mjesta pominje sabur i upućuju pohvale strpljivim vjernicima.

„O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, potajno bdijte i bojte se Allaha da biste uspjeli.“ (Ali Imran, 200)

„Samo oni koji budu strpljivi bit će bez polaganja računa nagrađeni.“ (Ez-Zummer, 10)

Islamski učenjaci dijele sabur na tri vrste ili tri djela sabura:

  1. Sabur u obavljanju dužnosti i pokornosti prema Allahu dž.š. (npr. post mjeseca Ramazana u vrelim i dugim danima, obavljanje namaza, davanje zekata i sl.).
  2. Sabur u suzdržavanju i ustezanju od onoga što je Allah zabranio (npr. ustezanje od ogovaranja, krađe, potvore, zinaluka i sl.).
  3. Sabur na Allahovoj odredbi, onome što nas zadesi (smrt drage osobe, gubitak posla i sl).

A Ramazan je upravo prilika da vježbamo sebe na ove vrste sabura i da druge podstičemo na sabur kao što Allah dž.š. kaže u suri El-Asr: „… koji jedni drugima preporučuju istinu i strpljivost…“

Hasan el-Basri je rekao: “Sabur je ključ svakog dobra, a Allah sabur ne daje osim časnom i plemenitom čovjeku.“ A Muhammed a.s. je kazao: „Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet.“ Strpljivost je blagodat koju Allah dž.š. daruje Svojim iskrenim robovima, pa sve poteškoće koje im život donosi uz Allahovu pomoć sa lahkoćom podnose.

A Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: „Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv. Nikome nije dat bolji dar od sabura.“

Allahov poslanik Muhammed s.a.w.s je kazao: „Post je štit, pa kada neko od vas posti neka besramno ne govori i ne galami, a ako ga neko uvrijedi ili napadne neka kaže: – Ja postim.“ (Buhari i Muslim)

Sabur je najvažnija osobina vjernika i jedna od najvećih lekcija za postača koji uči iz posta i drugih ibadeta u Ramazanu, jer postač kontroliše ova tri aspekta koji su uzrok ljudske propasti kada se ne obuzdaju. a to su: želudac, strasti i jezik. Zato se u našem narodu kaže „strpljen – spašen“.

A Allah dž.š. obećava posebne nagrade za strpljivost: „A samo oni koji budu strpljivi bit će bez polaganja računa nagrađeni.“ (Ez-Zummer, 10)

„I strpljiv budi, a strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć.“ (En-Nahl, 127)

Ramazan je upravo prilika da kod sebe razvijemo ovu osobinu oslanjajući se na Allaha i tražeći pomoći od Njega da nas učini od Njegovih strpljivih robova, jer kada sebe naučimo da uvijek možemo kontrolisati svoj stomak, svoj jezik i svoje prohtjeve i kada budemo strpljivi u nedaćama, izazovima sudbine i uznemiravanju od drugih te kada budemo ustrajni u pokornosti Allahu dž.š. i budemo se klonili onoga što nam je On zabranio, tek tada ćemo biti sretniji, imat ćemo lagodniji život i ostvarit ćemo, uz Allahovu pomoć, uspjeh i na ovom i na budućem svijetu.

 

Glas islama 296, strana 17, autor : Džemal-ef. Đuhić