U subotu prijemni ispit za upis u prvi razred Medrese “Gazi Isa-beg”

Medresa “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru organizira prijemni ispit za upis u prvi razred Medrese u školskoj 2019/2020. godini.

Prijemni ispit će se održati u Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru u subotu, 22. juna 2019. godine, za muškarce i djevojke. Prijemni ispiti počinju u devet sati. (09:00)

Školovanje u Medresi “Gazi Isa-beg” traje četiri godine. Škola je internatskog tipa.

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis imaju kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.

Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu: Medresa “Gazi Isaa-beg” ulica Gradska 1, 36300 Novi Pazar.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 20. jun 2019. godine.

Kandidati koji su zainteresirani za upis u Medresu, mogu koristiti informator koji sadrži pitanja iz testa na prijemnom ispitu.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 020 311 770. Ili putem maila: npmedresa@gmail.com