Posveti se svojim mahanama

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.: “Vjernici će uspjeti, oni koji u svojim namazima budu skrušeni, i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i oni koji zekat izdvajaju.” (El-Mu’minun, 1-4)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od čovjekovog lijepog islama jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče.” (Tirmizi i drugi)

Malik b. Dinar, rahimehullahu teala, rekao je: “Ako osjetiš gruboću srca, slabost u tijelu, pomanjkanje opskrbe, znaj da si se pozabavio nečim što te se ne tiče.” Hasan el-Basri, rahimehullahu teala, rekao je: “Jedan od znakova Allahovog okretanja od Svoga roba jeste i da ga zabavi onim što ga se ne tiče.”

 

Šta treba da te se tiče, a šta treba da te se ne tiče jednog vjernika

 

 • Treba da nas se tiču naša dobra djela, naša pokornost ili nepokornost Uzvišenom Allaha dž.š., a ne šta dugi radi, kako se ponaša i kako živi (osim u situaciji da se intresujemo iz želje da pomognemo nekom).
 • Treba da nas se tiče govor u kojem je korist za nas, zikr, slavljenje Allah dž.š. i učenje Kur'ana, a ne govor u kojem nema koristi ili je u njemu šteta, kao što je prenošenje tuđih riječi, sumnjičenje, ogovaranje, vrijeđanje ili omalovažavanje drugih. Ostavimo se govora koji se nas ne tiče.
 • Treba da te se tiču tvoje lične mahane, nedostaci i propusti, a ne tuđe mahane i propusti.

 

Koristi bavljenja svojim mahanama i ostavljanja onoga što nas se ne tiče

 

 • Onaj koji se zaokupi svojim mahanama i popravkom svoje duše, taj će i popraviti svoju dušu i izliječiti svoje manjkavosti. Od svakog muslimana traži se da se popravlja, vodi računa o svojoj duši, da neprestano napreduje u činjenju ibadeta Uzvišenom Allahu. Allah dž.š. je rekao: “Uspjet će samo onaj koji svoju dušu očisti, a izgubljen će biti onaj koji je na stranputicu odvede, koji je onečisti.” (Eš-Šems, 9-10)
 • Onaj koji se zaokupira manjkavostima svoje duše uvidjet će da je njegova duša manjkava, da se pri njoj nalaze mnogobrojne mahane, pa se zbog toga neće upustiti u govor o manjkavostima i mahanama drugih ljudi. Kada je Rebi‘i b. Husejmu rečeno: “Ne čujemo da spominješ ičije mahane”, on je odgovorio: “Ja nisam zadovoljan samim sobom, pa zar da svoje vrijeme posvetim grdnji drugih?!” Imam Malik, rahimehullahu teala, rekao je: “U Medini sam zatekao ljude koji pri sebi nisu imali mahana, ali su istraživali mahane drugih, pa su i oni postali manjkavi i puni mahana. I zatekao sam ljude koji su imali pri sebi mahana, ali su šutjeli o mahanama drugih, pa su i njihove mahane zaboravljene.”
 • Onaj koji se zaokupira svojom dušom, to je dokaz njegovog samoobračuna, a poznato je da profitira onaj koji se samoobračunava. Uzvišeni Allah naredio nam je da obračunavamo svoje duše: “O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila!” (El-Hašr, 18) Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Obračunavajte se prije negoli vam bude obračunavano! I vagajte svoja djela prije negoli vam budu vagana!”
 • Onaj koji se zaokupi svojim mahanama to će ga odvesti do skromnosti, poniznosti i podčinjenosti svome Gospodaru, a bit će skroman i prema drugim ljudima. Pojedini od naših prethodnika govorili su: “Ako vidim starijeg od sebe, ja kažem: ‘On me je pretekao u islamu’, a ako vidim mlađeg od sebe, ja kažem: ‘Ja sam ga pretekao u grijesima!”
 • Onaj ko se posveti sebi, a ostavi se tuđih mahana, taj će se i sačuvati uznemiravanja drugih. Imat ćemo mirniji život. Ostavi druge na miru i oni će tebe.

 

Štetnosti i posljedice bavljenja tuđim mahanama i onim što nas se ne tiče

 

 • O ti koji si se pozabavio tuđim mahanama i manjkavostima, znaj da te to dovodi do gibeta – ogovaranja, koji je jedan od najodvratnijih velikih grijeha, grijeh koji će te učiniti siromahom na Sudnjem danu. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista čovjek progovori riječ o kojoj ne povede računa, a ona ga baci u Vatru dublje nego što je između istoka i zapada.” (Buharija) Aiša, radijallahu anha, rekla je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta će ti Safijja kada je takva i takva (tj. niskog rasta)?!” Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izgovorila si riječ koja, kada bi se pomiješala sa svom morskom vodom, pomutila bi je.” (Ebu Davud. Hadis je sahih) Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada sam bio na Mi'radžu – uzdignut na nebesa, prošao sam pored ljudi koji su imali bakrene nokte i njima su trgali svoja lica i svoje grudi. Upitao sam: ‘Ko su ovi ljudi, o Džibrile?’ Odgovorio mi je: ‘To su oni koji su jeli ljudsko meso i kaljali njihovu čast!” (Ebu Davud. Hadis je sahih) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svakom muslimanu su sveti krv, čast i imetak drugog muslimana.” (Muslim) A Uzvišeni Allah pita nas u Svojoj Knjizi: “Zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrlog brata?! To je vama odvratno!” (El-Hudžurat, 12)
 • Gruboća i mrtvilo srca, pomanjkanje opskrbe i slabost tijela.
 • Gubljenje razboritosti i upuštanje u laž, gibet i nemimet.
 • Poniženje od Allaha dž.š. i okretanje Allaha dž.š. od tebe.
 • Razotkrivanje sebe na dunjaluku i upropaštavanje sebe na Ahiretu.

 

Načini koji će čovjeka dovesti do toga da se kloni onoga što ga se ne tiče

 

 • Molimo Allaha dž.š. neprestano da nam pomogne da se zabavimo sami sobom i svojim mahanama.
 • Budimo svjesni Allahovog dž.š. nadzora i Allahove dž.š. veličine.
 • Naučimo se da poštujemo druge, a posebno ono što oni taje, tj. njihove tajne ili ono što oni ne bi voljeli da drugi saznaju o njima. Svaki čovjek ima neke svoje tajne o kojima ne voli da priča, pa i svojim najbližim. Poštujmo to i saznamo li nešto to ne širimo dalje.
 • Stalno se obračunavajmo sami sa sobom i pitajmo svoju dušu: – Zašto mi je ovo potrebno? S kojim pravom se ja upuštam u ovo?
 • Družimo se sa dobrim ljudima koji se brinu o svojim mahanama.
 • Nastojimo što je god moguće više da čitamo o prvim generacijama muslimana, njihovom ponašanju spram sebe i drugih, kako su čuvali svoje vrijeme, svoj jezik i čast i svetost drugih.
 • Posvetimo se učenju i čitanju Allahove dž.š. Knjige – to je dovoljno da nas odvrati o bavljenja drugima.
 • Kada razgovaramo sa nekim nasamo o nečemu, a zaboravio nam je naglasiti da je to između nas i njega, znajmo da je to samo između nas i da treći ne treba zna za to.
 • Ukoliko pitaš nekoga o nečemu, pa vidiš da on to ne zna ili ne želi da odgovori, ne prisiljavaj ga na odgovor.
 • Ne pokušavaj da pronalaziš greške drugih, a ako do tebe i dođe neka od njih – ne bavi se njome, to nije tvoja obaveza.
 • Nastoj da ne gledaš mnogo u druge i ne slušaš mnogo o drugima.
 • Mnogo razmišljaj o smrti, obračunu, nagradi i kazni, onome što nas čeka na budućem svijetu.

Na kraju da zaključimo, budimo dobri vjernici, upotpunjavajmo svoj iman, uljepšavajmo svoj islam, posvetimo se svojim nedostacima, ne uznemiravajmo druge, ne započinjimo tako rat sa Uzvišenim Allahom dž.š.

Glas islama 299, strana 19, autor : Džemil Destanović