Planiramo posebne projekte za omladinu

Mithat-ef. Mujović, predsjednik Zajednice sandžačke dijaspore

Ljetnji period odmora u Sandžaku znači dolazak velikog broja Sandžaklija koji žive i rade u dijaspori – širom Evrope, Amerike, Turske i drugih dijelova svijeta. I ove godine svjedočimo velikom broju ljudi koji su došli odmor provesti u svojoj domovini. Uprkos tome što neki već decenijama žive vani, veza sa domovinom je i dalje konstantno jaka. Šta je to što naše ljude veže za Sandžak, toprak, zajednicu?

 

Svi znamo da je narod u Sandžaku prolazio kroz teške periode u kojima se borio za goli opstanak. Ostavljen od roditelja – Turske i matice Bosne, poput siročeta, morao je sam da se bori, da brine o sebi, da se součava sa velikim problemima i da nauči da preživi. Sandžački čovjek je sebe izgradio u hrabrog i sposobnog pojedinca koji je pun talenata, snage i energije da ide naprijed. Sandžak se voli zato što nas podsjeća na sve te teške, ali uspješne borbe, na pobjede, na lijepi karakterni odgoj za koje su zaslužne naše majke, za neumorni rad naših očeva kako bi i u najtežim vremenima očuvali svoju porodicu. Volimo Sandžak, jer smo baš tu učili da poštujemo starije, da brinemo o mlađima, da poštujemo datu riječ, da izvršavamo obećanja, da ne činimo štetu drugima. Za nas ne postoje ljepote u dijaspori koje mogu da se uporede sa ljepotom naših brda i planina, naših rijeka i pašnjaka, naših šuma i izvora.

 

Znate, posebno nam bude drago kada neki stranci posjete Sandžak, a onda nam pričaju o plemenitom narodu, milostivim i ljubaznim ljudima, punim džamijama, vrijednoj omladini i lijepim sandžačkim gradovima.

 

Naši ljudi s ponosom promovišu Sandžak širom svijeta, a kada dođu u Sandžak onda ljube zemlju iz koje su došli. Zato i ne čudi čnjenica da iz raznih dijelova svijeta dolaze ovdje na svoj čisti izvor – Sandžak, da odmore i napoje svoju dušu.

 

 Zajednica sandžačke dijaspore je organizacija koja je jako puno radila i radi u svim zemljama gdje žive Bošnjaci Sandžaklije. U protekloj godini kakve aktivnosti bilježite?

 

Mi ćemo, ako Bog da, za nekoliko godina, tačnije 2023. godine, obilježiti dvadesetogodišnjicu postojanja ZSD koja je, zaista, kao što ste kazali, učinila mnogo u dijaspori, konkretnije u Evropi, na polju buđenja i očuvanja vjerske, kulturne i nacionalne svijesti kod sandžačkih Bošnjaka. Postoje standardne aktivnosti poput kulturnih manifestacija, obilježavanja značajnih datuma, organiziranja tribina, edukativnih seminara, umrežavanja aktivista, umrežavanja naših biznismena, investiranja u neke važne projekte u Sandžaku, međutim, uvijek radimo i na kreiranju novih projekata koji su veoma korisni i predstavljaju posebna osvježenja za naše ljude u dijaspori. Također, želim da istaknem da je ZSD od svog osnivanja do danas uvijek radila na umrežavanju Bošnjaka iz BiH i Bošnjaka iz Sandžaka, jer smo jedan narod i snaga zavisi od naše svijesti da budemo jedni uz druge.

 

 Šta se planira u narednom periodu?

 

Naši projekti u narednom periodu bit će posebno vezani za djecu i omladinu, ali i porodicu kao osnovnu ćeliju zajednice koja je, nažalost, na udaru zbog globalnog negativnog trenda slabljenja porodice i institucije braka. Naša djeca zaboravljaju bosanski jezik, a samim tim i vlastitu kulturu, što vodi ka potpunoj asimilaciji i borba na tom polju zaista nije lahka. Pored osnivanja škola za bosanski jezik, koje već postoje u velikom broju naših džemata u dijaspori, također radimo na izradi aplikacije za bosanski jezik koja će izaći za nekoliko mjeseci, a koja će, ubijeđeni smo, pomoći našoj djeci da na kreativan način uče svoj jezik. Drugo, u saradnji sa Sandžak TV pokrećemo od septembra edukativne sedmične emisije posebno za dijasporu u kojima će učestvovati naši stručnjaci koji žive u Sandžaku i dijaspori, a koji će svojim savjetima pomoći našim ljudima da se bolje suoče sa nagomilanim problemima i izazovima koji postoje. U narednom periodu ćemo na sajtu ZSD putem intervjua predstaviti veliki broj naših ljudi koji žive u dijaspori, a koji su ostvarili velike uspjehe u različitim aspektima života, što može poslužiti kao dobar uzor dolazećim generacijama, ali i kao povod za razna umrežavanja sa drugima na polju činjenja dobra.

 

Također, planiramo već duže vrijeme osnivanje Mobilnog muzeja Sandžaka pomoću kojeg bismo našoj djeci u različitim evropskim gradovima predstavili kulturu Sandžaka, gradove, sela, značajna mjesta i datume.

Kako žive Bošnjaci Sandžaka u dijaspori generalno? Da li biste izdvojili neku zemlju posebno?

 

Našim ljudima je zaista dobro, ako govorimo o materijalnom stanju. Rijetkost je da neko ima finansijskih problema, štaviše, često se investira u Sandžak, pomaže se porodica i kako to mnogi vole kazati – živi se dupli život: jedan u iseljeništvu, a drugi u zavičaju. Naši ljudi su izuzetno sposobni i dobro su se snašli u svijetu biznisa, međutim, postoje neka druga pitanja koja muče našeg čovjeka, a to su: kako odgojiti djecu u svijetu velikih, često štetnih izazova; kako sačuvati brak u zemljama koje nameću neka nova, za nas neprihvatljiva pravila; kako uskladiti vrijeme između porodice i posla; kako djelovati timski umjesto individualno; kako se bolje pozicionirati u zajednici; integrisati u zapadna društva itd. To su neki od problema koji predstavljaju teškoću našem narodu, svejedno u kojim zemljama žive, a za koje tražimo adekvatna i najbolja rješenja. U našim islamskim centrima često se organizuju tribine i edukativna druženja koja imaju cilj pomoći roditeljima da se lakše nose sa izazovima na polju odgoja. Raduje nas činjenica da se sve više naših ljudi okreće mesdžidima koji su stubovi očuvanja našeg vjerskog identiteta i svakodnevna inspiracija za sretniji život.

Pored aktivnosti u dijaspori, vidimo organizirate i okupljanja u domovini. Serijal predavanja je otpočeo. Kakve su reakcije?

 

Uzimajući u obzir da veliki broj naših ljudi boravi u Sandžaku, a posebno u julu i avgustu, htjeli smo da im ponudimo edukativna druženja sa našim alimima i stručnjacima iako smo, naravno, bili svjesni da ljudi žele i da se odmore, da mnogi odlaze na more, u neke druge gradove. Ove godine smo počeli sa predavanjima u Novom Pazaru, a nadamo se da ćemo sljedeće godine obuhvatiti i ostale gradove Sandžaka. Reakcije su vrlo pozitivne i često nam stižu pohvale od mnogih ljudi. Naravno, ne treba zaboraviti da je ovo samo jedan u nizu projekata s kojim želimo da Sandžak još više omilimo našim ljudima, jer sve dok je on u našim srcima ne trebamo se plašiti za njegovu budućnost.

Glas islama 299, strana 16-17, Intervju