Saopćenje Mešihata IZ-e u Srbiji

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji najoštrije osuđuje najavljeno organiziranje takozvane Reformatorske konferencije – REFKO 2019 koja će se održati u Gracu 4-6. oktobra ove godine, a iza koje stoje pojedinci koji nisu u sistemu Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, koji su oteli Islamski centar u Gracu od čestitih vjernika i donatora.

Ovaj skup je pokušaj nelegalnog organiziranja paralelne tvorevine slične onoj koja je 4. oktobra 2007. instalirana agresijom na Islamsku zajednicu u Srbiji, na dan koji su organizatori u Gracu izabrali za datum osnivanja svoje parazajednice.

Paravjerska tvorevina čije se formiranje najavljuje nije ništa drugo do Mesdžidu dirar, koji se u kur'anskoj suri Et-Tewbe spominje kao džamija razdora i štete, čiji je cilj razjedinjavanje Bošnjaka u dijaspori i njihovo odvraćanje od džemata koji su u sistemu Islamske zajednice, kao i od matice Bosne i Sandžaka.

Stoga, Mešihat je stava, kao i Rijaset u Sarajevu, da imami, muderisi i ostali službenici Islamske zajednice, kao i džematlije kojima je stalo do jedinstva muslimana, ne trebaju biti na takvom skupu te da se moraju aktivno boriti protiv formiranja ovakvih i sličnih frakcija iza kojih stoje oni koji ne misle dobro islamu i muslimanima.

Pozivamo aktere ovog nečasnog čina da džamiju u Gracu vrate Islamskoj zajednici i vjernicima, te da se i oni vrate u okrilje jedinstvene Islamske zajednice sa sjedištem u Sarajevu.

 

 

Mešihat Islamske zajednice