SOLIDARNOST NA DJELU OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Razgovor s predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji dr. Mevlud-ef. Dudićem

 

 

Da li Vas sve ovo plaši što se dešava? Ili se plašite više informacija kojima nas konstantno bombarduju, ili od korone i mogućih otpuštanja naših ljudi, što može da izazove veću paniku negoli sama korona?

Vrlo sam zabrinut, ali nimalo nisam uplašen. Nastojim da se bojim Stvoritelja Allaha dž.š., ali jesam zabrinut zbog svega što se dešava. Onaj ko nije zabrinut mislim da nije nešto u redu sa njim. Volio bih da sa Vama i gledateljima podijelim nekoliko viđenja kroz prizmu Kur'ana imajući u vidu da nas je Allah dž.š. stvorio da bismo bili Božiji namjesnici na Zemlji. Onaj ko je Božiji namjesnik na Zemlji ima uputstva data kroz Kur'an kako i na koji način u raznim prilikama se ophoditi i ponašati. Nije ovo što se sa nama dešava, mislim na sve ljude na zemaljskoj kugli, po prvi put, već nas o tome Uzvišeni Allah dž.š. u Kur'anu podsjeća. Iako smo mi tu lekciju često puta slušali, ali kada je treba primijeniti onda nam teško pada. Allah dž.š. govori u Kur'anu: “Misle li ljudi da je dovoljno da kažu: ‘Mi vjerujemo’, a da ih mi nećemo dovoditi u razna iskušenja.”

U ovom kur'anskom ajetu jasno nam Allah šalje poruku da će svaka generacija imati svoje izazove, svoja iskušenja i svoje ispite. Znam da naši ljudi vjeruju u Allaha dž.š., ali bih volio da u ovim vremenima razmišljamo da li imamo povjerenja u Allaha dž.š. Jedno je vjerovati, a drugo je imati povjerenja. Ako imate povjerenja u ono što vjerujete onda ćete iz ovog iskušenja izići mnogo jači i mnogo ćete biti bolji. Zašto nas Allah dragi dovodi u iskušenja? “Mi smo dovodili i ljude prije vas u različite vrste iskušenja.”

Zašto nam Allah daje ispit na ovome svijetu? Allah dž.š. odgovara: „Da bi se znalo ko su iskreni, a ko su neiskreni.“

Nemoguće je živjeti na dunjaluku, a da ne prođemo kroz određene faze kroz koje je prošao Allahov miljenik i poslanik Muhammed s.a.v.s., kao i prethodni Allahovi poslanici od Adema a.s., pa sve do Muhammeda s.a.v.s. U suri Bekare u drugom džuzu Allah govori: “A mi ćemo vas dovoditi ili prolazićete kroz razne belaje ili iskušenja.” Spominje se strah, glad, životi, imeci i Allah dragi završava nabrajanje iskušenja kroz strah. Danas svi ljudi prolaze kroz jednu vrstu straha, strah od onoga što će se desiti, strah od budućnosti, šta nas čeka itd. Prisjetimo se onih koji su prolazili kroz iskušenje straha, a bili su jako daleko od nas: Sirija, Palestina, Egipat ili bilo gdje na bilo kom dijelu zemaljske kugle. Sjećate li se one male djevojčice iz Sirije koja ispod ruševina izvađena kaže: “Prijavit ću vas Allahu dž.š. za ovo što radite.” Ta mala djevojčica će tužiti sve Allahu dž.š. za njen plač, suze, patnju i njen strah. Ne znam da li smo dovoljno razmišljali o njenom strahu. Neminovno da strah dovodi do drugog kur'anskog kazivanja – gladi. Danas su svi pohrlili da nabave što više namirnica bojeći se gladi. Da li razmišljamo o onima koji su i mimo ovog iskušenja  gladni u svijetu. Nisam baš siguran da kada sjednemo za sofrom sa svojom porodicom sjetimo se onih koji umiru od gladi. A svakodnevno u svijetu djeca umiru od gladi. Sjedeći sa svojom porodicom za sofrom u svojoj toploj kući sjetimo se onih koji uopće nemaju kuća, žive pod šatorima ili vedrim nebom. Allah dragi završava i kaže: “A ti obraduj one koji su strpljivi.” 

Ovo je poenta i prvog i zadnjeg kur'anskog ajeta: “A ti obraduj strpljive.” U ovim vremenima moramo biti u pravom smislu saburli, strpljivi. Lahko je pričati, dersiti i drugima govoriti o saburu, ali kada trebate sebi da kažete to je malo teže. Sabur se dijeli na nekoliko vrsta, ali dvije su najbitnije: aktivni i pasivni sabur. Musliman uvijek upražnjava aktivni sabur. Aktivni sabur znači da kada imaš zubobolju ideš kod zubara i liječiš zub. Kada si bolestan obraćaš se ljekaru. Pasivni sabur je da sjediš i govoriš da te boli zub i da ćeš saburati. To nije islamski princip jer nas je Poslanik s.a.v.s. podučio shodno Allahovim riječima u čitavom Kur'anu da je čovjek dužan učiniti sve od sebe, a onda se osloniti na Allaha dž.š. Vezanje one kamile je primjer toga. Sveži kamilu, pa se osloni na Allaha dž.š. Da bismo bili uspješni i saburli moramo poduzeti sve neophodne mjere koje se od nas traže i osloniti se na Allaha dž.š. Nemoguće je sve to imati bez takvaluka, a on je vrlo bitan segment svakog čovjeka i generacije. Ne bogobojaznost na način kako mislimo da je takvaluk, već takvaluk u pravome smislu.

Dragi Allah nam u Kur'anu poručuje: “Da biste bili spašeni budite bogobojazni.” Ako se budete bojali Allaha dž.š. On će vam dati izlaza u bezizlaznoj situaciji. Ako mislite da nema izlaza za vas, zapamtite – Allah će otvoriti vrata tamo gdje se i ne nadate. Tamo gdje ne možete da pomislite da se možete izvući Allah će vam dati izlaza. I opskrbit će vas odakle se i ne nadate. Od izuzetnog je značaja u ovim teškim vremenima ostati upravan, dostojanstven, pridržavati se uputstava datih od nadležnih organa sa svih nivoa, vrlo ozbiljno shvatiti i pokušati u svom životu primijeniti kur'ansko-sunnetske principe. Moramo priznati da smo se malo raštimali i da nam je vaga poremećena. Neophodno je određeno baždarenje vage u našim životima – od jutarnjeg ustajanja, pa sve do naveče. Kakav je naš program u toku života? Hajde da pogledamo pojedinačno da li imamo svakodnevni program koji upražnjavamo u toku dana i noći. Vidjet ćete da apsolutna većina ljudi ne zna šta radi osim da luta. Ovo je jedna od Božijih milosti poslata ljudskom čovječanstvu, da se izvrši baždarenje naše vage u našim životima kako bismo se vratili u normalu. Čovjek je počeo da bjesni. Kur'an poručuje: “Pojavio se metež na kopnu i na moru zbog djela ljudskih ruku.”

Neka se svako vrati sebi, svojoj prirodnoj fitri, svome biću i ulozi na zemaljskoj kugli. Vidjet ćete da će nam to baždarenje itekako pomoći. Da sada ne otvaram temu našeg odnosa prema porodici – supruzi, djeci, zatim prema vjeri – namazu u kući. Mislite li da je bilo lahko u petak donijeti odluku i poslati poruku da neće biti klanjanja u džamijama zajedničke džume i ostalih namaza. To je nešto strašno, ali smo uradili shodno kur'ansko-sunnetskim principima ono što je u interesu naših vjernika i sviju nas, a podučeni onim što imamo iz prakse Poslanika s.a.v.s. U sedmom stoljeću zavladala je epidemija među muslimanima i tada je umrlo mnogo ashaba i tabiina. Za komandanta kriznog štaba  izabran je Amr ibn As i on je tada naredio sljedeće obaveze vjernicima: da svi iziđu iz grada, odu u sela i budu podijeljeni u male grupe, da svi trebaju paziti na jezik i ne plaču nad svojim grijehom, odnosno da čine što više teube istigfara. Vrlo brzo nakon toga ova bolest je iščezla. Kada su Amr ibn Asa pitali kako je to uspio, rekao je da je ove riječi čuo od Allahovog Poslanika s.a.v.s. i zato ih je primijenio.

Šta znači da se pazi na svoj jezik. To znači da se ne širi panika, da se nema pravo tumačiti današnje stanje i izmišljati neke priče. Jako je bitno da u ovim vremenima svako vodi računa šta priča, jer je jezik sredstvo kojim se može uprljati današnji ambijent. Za šutnju se nećete kajati, a za izgovorene riječi se možete pokajati. Od izuzetnog je značaja voditi računa o svom jeziku šta pričate, koje informacije plasirate, da li ste kompetentni da tumačite određenu situaciju.

Amr ibn As je govorio: “Izolirajte se, ostanite u svojim kućama, nemojte izlaziti i vatra koja se nalazi kao bolest sama će sebe uništiti.“

Još u to vrijeme imamo krizni štab i poruku Poslanika s.a.v.s. kako i na koji način se nositi sa epidemijom. Drugi momenat koji je jako bitan jeste sadaka. Kroz brojne hadise Poslanika s.a.v.s. vidjet ćete kako govori da nas sadaka čuva od svih vrsta bolesti i produžava vijek. Volio bih da u ovim teškim i drugim vremenima svaka osoba vodi računa kako i na koji način dijeli sadaku. Da li dijelimo sadaku? Ponosan na ono što čine naši muslimani na ovim prostorima, na njihovu darežljivost i solidarnost, koja je uvijek bila isticana, kako onih koji su ovdje tako i onih koji žive u dijaspori. Naši vakifi i dobrotvori, koji vode računa o sebi i svojim porodicama, uvijek su se odazivali na pozive Islamske zajednice. Pozivam naše muslimane da svaki dan razmišljamo šta je to što možemo toga dana uraditi od sadake. Sadaka može biti razlogom da me Allah dragi sačuva, da poštedi ovih velikih iskušenja mene i moju porodicu. Zanijeti sadaku za sebe, svoju suprugu, djecu, za čitavu svoju familiju. Nemoj dozvoliti da iziđeš iz ovih dana, ako si u mogućnosti, a da ne podijeliš sadaku. To je idealna prilika kroz aktivnosti koje se realiziraju na svim nivoima. Ovoga puta na nivou Islamske zajednice, Kriznog štaba, CHR Hajrata, gdje pokušavamo obezbijediti dovoljan broj namirnica kako bismo sadaku koja je darovana od naših vjernika podijelili onima kojima je pomoć najpotrebnija. Učinit ćemo sve da niko ne osjeti krizu u ovim teškim vremenima. Svi ćemo je pomalo osjetiti i ništa više neće biti kao što je bilo ranije, ali nemojmo dozvoliti da zbog ove krize mi dostojanstveno hodamo, a neko drugi bude ucvijeljen. Pozivam one kojima je neophodna pomoć da se jave svojim imamima. Naši imami zaslužuju svaku pohvalu jer su svakoga dana izloženi raznim izazovima i svakodnevno su u džamijama, uče ezan. Na taj način čuvaju vezu džemata, džamije i naše uzvišene vjere, učeći ezan, klanjajući namaze i svakako na usluzi su svojim vjernicima. Neka se džematlije i oni kojima je pomoć neophodna jave svojim imamima i učinit ćemo sve da im pomognemo. Sadaka je u ovim vremenima vrlo snažan i bitan segment. Savjetovao bih i zamolio naše vjernike, pošto imamo dovoljno vremena od 17 do 5 časova ujutru da to baždarenje samih nas i naše duše bude kroz pojačani ibadet. Nemojte zaboraviti svakodnevno teube istigfar, dovu Junusa pejgambera, što više Ajetul-kursije i da činite dove Allahu dž.š. Nastojte ako možete makar jednom sedmično da postite. Poslanik a.s. kaže: „Postite i bit ćete zdravi.“

Oslonite se na Allaha dž.š. koji u Kur'anu kaže: “A onaj ko se osloni na Allaha dž.š. On mu je dovoljan kao Pomagač.” Budite ubijeđeni, iz ovoga ćemo, ako Bog da, izići kao pobjednici – jači i bolji.

Zamolit ću Vas da se sjetimo svih naših ljudi koji žive u Kraljevu i Vojvodini, jer je tamo također situacija teška. Znamo koliko se teško živi, ljudi opstaju od prikupljanja sekundarnih sirovina, a taj posao je sada stao. Ovu pomoć koja se prikupi u okviru Mešihata i Hajrata također ćete i njima distribuirati, jer odozdo već stižu apeli za pomoć, ljudi su gladni?

I mimo ovog stanja na tim prostorima ljudi teško žive. Mi smo u prethodnim mjesecima i godinama bili na usluzi tim džematima. Nećemo od toga odustati. Svakodnevno smo preko koordinatora Muftijstva novosadskog i aktivista na tim prostorima u kontaktu sa njima i nećemo ih ostaviti same. Očekujemo također da reaguje i država i da se podjednako postavi prema svim građanima na tim prostorima. U Kraljevu imamo vrlo značajan broj muslimana koji su u teškom stanju, kao i u Vojvodini gdje se nalaze naši džemati. Mi ćemo podjednako voditi računa i pomagat ćemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Teže je u Kraljevu, Novom Sadu, Adicama, Velikom Ritu, Makišu, Krnjači, Beočinu, Subotici i drugim mjestima negoli u sandžačkim gradovima. Njih nećemo ostaviti i zato je od izuzetnog značaja solidarnost na djelu svih nas prema svima njima. Malo je teža situacija na tim prostorima jer tamo ili svima dijelite ili nikome. Ne možete dati samo nekome jer u Velikom Ritu je 400 muslimanskih domaćinstava gdje su svi podjednako u teškom stanju. Ili pomažate svima ili nikome. To je dodatni problem, ali mi se ponosimo da možemo da pomažemo, ako Bog da.

Svakoga jutra kada ustanete sadaka izgovara: “Bože dragi, pomozi, uvećaj mu i sačuvaj onoga koji dijeli na Tvome putu.“ Jedan melek to izgovara, a drugi kaže: „Gospodaru moj, uskrati onome ko škrtari.“ Zar nije lijepo da se svako jutro kada ustanemo melek moli Allahu dž.š. za nas. Vrlo je bitno kako razmišljate o svemu ovome. Naši stari su govorili: “Nemojte slutiti.” Danas je posebno haram i najstrožije zabranjeno govoriti ružne stvari. Samo treba lijepe stvari pričati, jer meleki aminuju sve ono što izgovarate. Zar nije lijepo da meleki Allaha dž.š. mole kada lijepe stvari pričate.

Nemojte paničiti jer i meleki aminuju kod Allaha dž.š. shodno vašoj panici. Imajte povjerenja, pouzdanja u Stvoritelja Allaha dž.š. Budimo svjesni da smo na jednom ispitu i ako Bog da iz toga ćemo izići jači. Bit će ono što Allah dž.š. odredi. Mi smo na dunjaluku da živimo koliko Allah odredi, ali od izuzetnog je značaja da se svi dostojanstveno ponesemo sa ovim izazovom i da se pridržavamo uputstava Islamske zajednice i datih instrukcija nadležnih organa. Vjerujte, mnogo ćemo lakše iz ovoga izići i bit ćemo bolji.

Glas islama 303, Razgovor s povodom, Razgovarala: Alma Sofić