Neće biti organiziranog odlaska na hadž ove godine

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obaviješten je od nadležnog Ministarstva hadža Kraljevine Saudijske Arabije o odluci da se hadž ove godine zbog pandemije korona virusa organizira samo sa manjim brojem predstavnika različitih nacionalnosti koji se već nalaze na teritoriji Saudijske Arabije.
U skladu sa pomenutim, Ured za hadž i umru Mešihata ove godine neće organizirati obavljanje hadža.
Mešihat ima puno razumijevanje za odluku nadležnih vlasti Saudijske Arabije i izražava svoju podršku nastojanjima da se hadž organizira makar uz simbolično prisustvo hadžija iz čitavog svijeta.
Vjera islam na prvom mjestu ima zaštitu ljudskog života, tako da je prioritet briga za zdravlje i sigurnost vjernika.