Donacije Mešihata za borbu protiv Covid-a u Sjenici