Idžazetnama za deset kiraeta

Sabahudin (Seljamudina) Jerebičanin, rođen 1990. godine, svršenik Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru i student na postdiplomskim studijama Fakulteta Kur'ana Časnog pri Islamskom univerzitetu u Medini, odsjek Tefsir, 10. decembra 2020. godine, Allahovom milošću, uspješno je okončao hatmu/hifz na tri kira’eta (Ebu Dž'afer el-Medeni, Jakub el-Hadremi i Halef) i šest rivajeta, koju je čitavu, u roku od četiri godine, proučio u džamiji Mubejrik el-Džuheni pred svojim muhaffizom, profesorom Univerziteta Tajjiba, dr. Muhammedom b. Ahmedom Berhedžijem, i time stekao idžazetnamu iz spomenutih kiraeta, čime je kompletirao svih 10 vjerodostojnih kiraeta, jer je još prije tri godine u džamiji Allahovog Poslanika a.s. proučio sedam vjerodostojnih kiraeta ispred profesora Univerziteta Tajjiba dr. Jusufa b. Džudeh ed-Davudija el-Misrija.
Mešihat je ponosan na svog svršenika Medrese i tim povodom muftija dr. Mevlud ef. Dudić je uputio čestitke hfz. Sabahudinu Jerebičaninu.