Upriličen sastanak sa vjeroučiteljima

 
U utorak, 29.12.2020. godine, u organizaciji Vjersko-prosvjetne službe Mešihata, upriličen je radni sastanak sa nastavnicima koji predaju islamsku vjeronauku u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Novi Pazar. 
Nakon uvodnog obraćanja od strane rukovodioca službe dr. Rešad ef. Plojovića, vjeroučitelji su iznijeli aktuelno stanje u svojim školama u pogledu načina i kvaliteta izvođenja nastave iz predmeta islamska vjeronauka u vremenu pandemije korona virusa, naveli glavne probleme sa kojima se suočavaju, ali i predložili konkretne korake u cilju unapređenja cjelokupnog procesa. 
U drugom dijelu sastanka dr. Mustafa Fetić, u svojstvu koordinatora za vjeronauku, govorio je o obavezi vjeroučitelja da kontinuirano rade na ličnom usavršavanju, kako bi što bolje izvršili povjereni emanet i kvalitetno odgovorili na sve izazove sa kojima se suočavaju škole, učenici, Islamska zajednica i društvo u cjelini.
Nakon izlaganja predstavnika Mešihata, upoznavanja sa stanjem na terenu i diskusije, dogovoren je niz mjera i aktivnosti koje će se poduzeti sa ciljem ostvarivanja što boljih rezultata na terenu.