Redžeb, ša’ban pa ramazan

 

Uz mjesece ševval, zu-l-ka’de i zu-l-hidždže, mjesec redžeb je jedan od četiri odabrana mjeseca hidžretske godine. Nakon njega dolazi ša’ban – mjesec dobrovoljnog posta i priprema za ramazan. Mubarek ramazan je najodabraniji hidžretski mjesec kojeg krase post, učenje Kur’ana, sehuri, iftari, teravije, mukabele i drugi ibadeti. U nastavku je kraći podsjetnik na fadilete ovih mjeseci.

Mjesec redžeb

Redžeb, sedmi mjesec hidžretskog kalendara, je jedan od četiri odabrana mjeseca. Njihova posebnost je u tome da se u njima zabranjuje ratovanje i sukobljavanje, a u mirnodopskim okolnostima bilo kakvi nesporazumi, svađe i nesuglasice među muslimanima. U Kur’anu se navodi: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su odabrana…” (Et-Tevbe, 36)

U hadisu se navodi koja su to četiri odabrana mjeseca: “Zaista vrijeme kruži u svome obliku otkako je Allah, dž.š., stvorio nebesa i Zemlju, godina ima dvanaest mjeseci, četiri od njih su odabrana, tri jedan iza drugog: zu-l-kade, zul-hidže i muharrem, i redžeb plemena Mudar, koji je između dva džumadija i ša’bana.” (Buhari i Muslim) U hadisu je istaknuto arapsko pleme Mudar koje nikada nije premještalo hidžretske mjesece, kao što je činilo pleme Rebi’ i neka druga plemena, koji su mjesec redžeb stavljali iza ša’bana.

Tri spomenuta uzastopna odabrana mjeseca vežu se uveliko za mjesece hadža, da bi hadžije mirno i bezbijedno mogle ići i obaviti hadž i u narednom odabranom mjesecu, muharremu mirno se vratiti svojim kućama.

Mjesec redžeb, kao odabrani mjesec, je u sredini hidžretske godine, dakle ranije od ova tri uzastopna, radi obavljanja umre mimo mjeseci hadža za one koji dolaze iz najudaljenijih krajeva Arapskog poluotoka, da bi se sigurno i bezbijedno mogli vratiti u svoju zemlju, kao i za ostala putovanja, radi trgovine i sl.

Početkom mjeseca redžeba Arapi su tokom džahilijeta imali običaj prinositi prvorođeno devče kao žrtvu božanstvima radi bereketa jer je to prvi odabrani mjesec u kojem je zabranjeno prolijevanje krvi. Poslanik, s.a.v.s., je to izričito zabranio: “Nema kurbana pri prvom porođaju deve i u prvoj trećini mjeseca redžeba!”(Muslim)

U nekim našim krajevima običaj je da se posti prvi četvrtak u mjesecu redžebu, mada za to nema pouzdanih hadisa, osim poznatih hadisa o vrijednostima nafile posta ponedjeljkom i četvrtkom u sedmici. Tada nema zapreke da se taj četvrtak posti. Što se tiče mubarek noći u mjesecu redžebu Ibn Hadžer el-Askalani je napisao posebnu brošuru u kojoj je naveo dokaze da su svi hadisi koji govore o fadiletima – vrijednostima mjeseca redžeba i odabranih noći u njemu slabi – daif. U ovom mjesecu se obilježava Lejletu-l-miradž i naravno da se miradž Poslanika, s.a.v.s., dogodio, o čemu govori Kur’an u prvom ajetu sure El-Isra’, kao i poznati hadis iz Sahiha Buharije o miradžu Muhammeda, s.a.v.s., gdje je između ostalog došla naredba o obavljanju pet dnevnih namaza. Tačno je da se u Kur’anu ne precizira se kada je miradž bio, ali kod nas i u većini zemalja islamskog svijeta dvadeset i sedma noć mjeseca redžeba obilježava se kao Lejletu-l-miradž.

Kod nas u Bosni 26. redžeb se obilježava kao Dan vakifa. Tog datuma veliki vakif i dobrotvor Gazi Husrev-beg potpisao je jednu od tri svoje velike vakufname, pa je to podsjećanje i dužno poštovanje prema njemu i brojnim drugim vakifima ovih prostora.

Mjesec ša’ban

Ša’ban, osmi mjesec hidžretskog kalendara, je predramazanski mjesec. On nam najavljuje skori dolazak mubarek ramazana. U njemu se preporučuje dobrovoljni post koji je praktikovao i Poslanik, s.a.v.s. Prenosi se u hadisima:

“Ebu Seleme prenosi da je pitao Aišu, r.a., o (dobrovoljnom) postu Allahovog Poslanika. Rekla je: Postio bi toliko da smo govorili da neće nikako prekidati post. Prekidao bi toliko da smo govorili da neće nikako postiti. Međutim, nisam vidjela da je i jedan mjesec u potpunosti postio osim ramazana, a nisam ga vidjela da je od dobrovoljnog posta postio više negoli u ša’banu.“( Buhari)

“Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., postio cijeli ša’ban. Ona mu je rekla: O Allahov Poslaniče, tebi je najdraže da postiš ša’ban? On reče: Allah tog mjeseca određuje ko će te godine umrijeti, pa bih volio da mi dođe edžel dok postim.” (Ebu Ja’la)

“Pitao je Enes, r.a., Poslanika, s.a.v.s., koji je post najbolji? Post u ša’banu – odgovorio je Muhammed, s.a.v.s., jer se time odaje počast ramazanu. A kada je najbolje dijeliti sadaku – upitao je Enes. U mjesecu ramazanu – odgovorio je Muhammed, s.a.v.s.” (Tirmizi)

Ovaj nafile post gotovo cijelog ša’bana odnosio se na Poslanika, s.a.v.s., a na nama je da ga praktikujemo u prvoj polovini ša’bana, završavajući ga sa “bijelim danima” (13., 14. i 15. dan) koje je inače lijepo postiti u svakom hidžretskom mjesecu. Prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada preostane pola

ša’bana, nemojte (više) postiti.” (Tirmizi – hasenun sahih)

Znači, sve je podređeno glavnom cilju da se što bolje i fizički i duhovno dočekaju dani obaveznog posta u mjesecu ramazanu.

Mubarek noć Lejletu-l-berat je 15. noć ša’bana, i ona se spominje u hadisima kao noć praštanja, noć kada se odabiru ljudska djela i potvrđuje sudbina ljudi, noć čišćenja od grijeha i noć priprema za ramazan. Te noći, Svojom milošću, Uzvišeni Allah oprašta mnoge grijehe, osim onih najvećih: onome ko gata, ko proriče sudbinu, notornom alkoholičaru, stalnom bludniku, onome ko je neposlušan roditeljima, koji ima prikrivenu mržnju prema rođaku, itd. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “U noći polovinom

ša’bana, Uzvišeni Allah promatra Svoje robove i oprašta svima, osim mušriku i onom koji druge mrzi (ili koji zavađa ljude)”. (Bejheki, Taberani, Ibnu Hibban u Sahihu)

Mubarek ramazan

Poslije redžeba i ša’bana vrhunac zadovoljstva i sreće za vjernike je doček najdražeg i najodabranijeg mjeseca u godini, devetog mjeseca hidžretskog kalendara, mubarek ramazana. U ramazanu je posebna atmosfera i ambijent za vjernike. Sve im je u njihovom svakodnevnom životu lakše, bolje i naprednije. Vlada harmoničan sklad i raspored obaveza i zaduženja. Tačno u određenim i po hadisima blagoslovljenim vremenima sehura i iftara konzumira se hrana. Postom se odmore i stabilizuju organi za probavu. Postom i ugodnim za dušu ambijentom ramazana eliminišu se stresne i napete situacije u porodici, na poslu i društvu općenito. Allahova Knjiga – Kur’an najviše se uči i tumači u ramazanu, jer je ramazan mjesec posta i mjesec objave Kur’ana.

O fadiletima i odlikama ramazana, posta i drugih ibadeta u njemu napisani su brojni članci, eseji, brošure i knjige naših uvaženih alima, doktora i hafiza. Oni će, ako Bog da, pisati i o ovogodišnjem ramazanu, samo to treba čitati i tako se što bolje pripremiti za velikog gosta koji nam uskoro dolazi. Od brojnih hadisa koji govore o vrijednostima ramazana i posta u njemu naveo bih ovom prilikom ova četiri:

“Ko isposti ramazan; znajući njegove granice i bude se sačuvao od onoga od čega se treba sačuvati, oprostiće mu se grijesi koje je počinio prije ramazana.” (Ahmed i Bejheki sa dobrim senedom)

“Ebu Umama veli: Došao sam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: Naredi mi da radim nešto što će me uvesti u Džennet! Posti, jer njemu nema ravnog!, reče Poslanik, s.a.v.s. Zatim sam došao po drugi put, te mi on ponovi: Posti!” (Ahmed, Nesai, Hakim koji oscjenjuje da je hadis sahih)

“Sehl ibn Sa’d veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: U Džennetu postoje vrata Rejjan. Na Sudnjem danu bit će rečeno: Gdje su postači? Kad posljednji postač uđe ta će se vrata zatvoriti.” (Buhari i Muslim)

“Post i Kur’an će se na Sudnjem danu zauzimati za čovjeka. Post će reći: Gospodaru! Ja sam ovog Tvog roba spriječio od jela i uskratio mu uživanje danju, pa me učini šefadžijom za njega. A Kur’an će reći: Gospodaru! Ja sam Tvoga roba spriječio od spavanja noću, pa mi omogući zauzimanje za njega. I njihovoj molbi će biti udovoljeno.” (Bejheki – sahih)

Učimo dove i Allaha molimo da i ovogodišnji ramazan u zdravlju, miru i raspoloženju dočekamo, da ga u postu, učenju i druženju sa Kur’anom i drugim ibadetima provedemo i tako oprost grijeha i ulaz u Džennet na vrata Rejjan ili neka druga, od osam džennetskih vrata, zaslužimo. Amin!

Preporod • 15 Feb 2021 • PIŠE: ISHAK SEDIĆ