U Islamskom centru Gazilar upriličena Centralna bajramska svečanost

U Islamskom centru Gazilar održana je Centralna bajramska svečanost uz direktan televizijski prijenos. Nakon sabah namaza upriličen je prigodan bajramski program u kojem su učešće uzeli učenici medrese Gazi Isa – beg i polaznici mekteba Reuda. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao predsjednik Mešihata IZ-e muftija dr. Mevlud ef. Dudić.

Kurban bajram je, ističe muftija dr. Dudić, idealna prilika da muslimani potvrde svoju pokornost Uzvišenom Gospodaru kroz žrtvovanje dijela svoje imovine.

“Znajte, poštovana braćo i sestre, da je nemoguć život na ovom svijetu bez različitih oblika žrtve koju svaki čovjek, htio ili ne htio, mora podnijeti. Naši kurbani koje ćemo danas i u danima Bajrama žrtvovati jesu naš izbor, naža žrtva koju sa radošću i zadovoljstvom izvršavamo u ime Allaha, želeći da nas ona približi našem Gospodaru, moleći Njega Uzvišenog da krv naših kurbana bude zalog kod Njega, da nas sačuva teških iskušenja i ljudskih žrtava u našim porodicama i zajednici, što je osnovni smisao i značenje ovog propisa. Kurban bajram je dan radosti i veselja za sve muslimane, jer mu prethodi upotpunjenje najvažnijeg obreda hadža, to jest boravak na Arefatu, a to je dan u kojem Milostivi Gospodar oslobodi najveći broj Svojih robova kazne i oprosti im grijehe, shodno riječima Muhammeda a.s.: „Nema nijednog dana u kojem Uzvišeni Allah oslobodi više Svojih robova vatre od dana Arefata”, istakao je muftija dr. Dudić.

Muftija dr. Dudić se osvrnuo na nepotpunost bajramske radosti i ove godine.

“Naša ovogodišnja kurban-bajramska radost nije potpuna, kao što nije bila potpuna ni prošle godine, jer smo i ove kao i prethodne godine bili uskraćeni mogućnosti odazvati se na poziv našeg Gospodara da „hadž i umru, u ime Allaha, upotpunimo“, da se u red Allahovih gostiju upišu i pored Kabe u tavafu ili na Arefatu dovu za nas čine članovi naših porodica, dobri muslimani i džematlije naših prostora. Iskušenje u liku sićušnog korona virusa, koje je Uzvišeni Allah dao čovječanstvu, uticalo je na naše živote, poremetilo mnoge naše ustaljene običaje i odnijelo brojne žrtve, među kojima su i stotine naših sugrađana, voljenih osoba; naše braće i sestara, roditelja, rodbine, prijatelja, džematlija i komšija. Sjetimo se svih njih u ovom mubarek trenutku prvog bajramskog dana, upućujući dovu Svevišnjem Stvoritelju da se njima i svim našim merhumima smiluje, oprosti grijehe, uvede ih u Džennet, a nas sačuva iskušenja i na Sudnjem danu nas sve skupa sastavi u Džennetu. Amin, ja Rabbe-l-a'lemin”, dodaje muftija dr. Dudić.

Poslije muke i teškoće, podsjeća muftija dr. Dudić, uvijek dolazi olakšanje.

“Kao što je vjernik uvjeren da su iskušenja na dunjaluku od Gospodara, on vjeruje i da sa svakim iskušenjem, sa svakom poteškoćom, koju dostojanstveno, strpljivo i uz zahvalnost Allahu podnese, dolazi i Allahova pomoć i olakšanje, shodno Allahovom obećanju: „Zaista, s mukom je i last. Zaista, s mukom je i last (olašanje).“ (El-Inširah, 5-6) Poštovana braćo. Ibrahim a.s. je epitet „Allahovog prijatelja“ stekao povjerenjem u svog Gospodara onda kada se očekivalo da će to povjerenje nestati, u momentu straha za sopstveni život, tj. kada su ga njegovi sunarodnici – nevjernici bacili u vatru, ili u momentu straha za živote najdražih stvorenja, to jest svoje porodice i djeteta, sina jedinca, Ismaila a.s., dobijenog u dubokoj starosti. Ibrahim a.s. je pokazao jačinu i istinitost svog imana, nije se pokolebao, nije pokleknuo šejtanskim nagovorima i odvraćanju od izvršenja Allahove odredbe. Nije dozvolio da se u njegovom srcu usadi tračak sumnje u Allahovu moć i pomoć. Nije dozvolio da ga grijeh udalji od Božije milosti i obistinilo se Allahovo obećanje – stigla je Allahova pomoć. Ogromna rasplamsala vatra je, Allahovom odredbom, postala za Ibrahima „hladna i spasonosna“. Odlučnost da izvrši zavjet dat Gospodaru, to jest da žrtvuje svoje dijete, rezultirala je Allahovom milošću da se ljudska žrtva i krv zamijeni životinjskom, a neplodna i opasna za život pustinja u kojoj je ostavio svoju porodicu je Allahovom odredbom postala sigurno mjesto, utočište i centar svijeta, ka kojem se okreću lica i za kojim čeznu srca svih muslimana na zemaljskoj kugli, jer je baš na tom parčetu „neplodne pustinje“, po Božijoj odredbi, podignuta prva Allahova kuća na Zemlji, tj. Kaba, kibla svih muslimana do Sudnjeg dana”, podsjeća Muftija.

U ovima danima, završava muftija dr. Dudić, nastojmo da što više unosimo radost u srca ljudi, a posebno onih najmlađih.

“Obradujmo naše ukućane i članove porodica u danima Bajrama, posebno našu djecu, unesimo radost u njihova srca, jer najbolji imetak je onaj kojeg potrošimo na svoju porodicu, shodno riječima Allahovog Poslanika a.s.: „Najbolji imetak jeste onaj koji potrošiš sa nijetom sadake za članove svoje porodice.“ (Muslim)
Poštovana braćo i sestre. Uz zahvalnost Allahu dž.š., danas se sjećamo i učimo dovu za sve naše vakife i dobrotvore, iz Sandžaka i dijaspore, ponosne sinove i kćeri rodne grude, koji u vremenu teških iskušenja koja su iza nas, a kojih i sami nisu bili pošteđeni, nisu zaboravili svoj rodni kraj, svoje sugrađane i narod, već su bili sa nama i pomogli nam da dostojanstveno podnesemo Božiju odredbu. Molim Allaha da ih nagradi, da njih i njihove porodice, kao i sve nas, sačuva iskušenja, zaštiti bolesti i zaraze, da im halalom nadoknadi uloženo, uveća i daruje berićet u imetku”, završava dr. Dudić.

Nakon bajramske svečanosti Mešihat je upriličio prijem na trgu Gazi Isa – bega.