Dan Ašure

U srijedu, 18.08.2021. godine, sa zalaskom sunca, prema Takvimu IZ-e nastupa 10. dan mjeseca muharrema 1443. h.g., koji traje do zalaska sunca sljedećeg dana (četvrtak), u islamskoj tradiciji poznat kao dan Ašure ili Jevmu Ašura.

Kako se prenosi u predajama, Poslanik, a.s., je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i sljedeća predaja koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Došao je Poslanik, a.s.,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Benu Israelićanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je Poslanik a.s.: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Preporuka Poslanika, a.s., je da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, kao što stoji u hadisu: “Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” APoslanik, a.s. reče: “U narednoj godini ćemo, inšallah, postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., preselio te godine!” (Muslim)

Upitan o postu dana Ašure, Allahov Poslanik je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

Deseti dan mjeseca muharrema je poznat kao “Idu-l-enbija” (Blagdan Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan, od kojih su sjedeći:

– Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, preći preko Crvenog mora i spasiti svoj narod od Faraona i njegove vojske,

– Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,

– Junusa a.s je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora,

– Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu,

– Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti,

– Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta,

– Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) također na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina Ismaila,

– Ocu Jusufa a.s, Jakubu a.s povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom,

– Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,

– Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima.

 

Vjersko-prosvjetna služba