12. rebiu-l-evvel – dan rođenja Muhammeda a.s.

 

Vjernici širom svijeta sa radošću i posebnom pažnjom dočekuju mjesec  rebiu-l-evvel, jer je on mjesec rođenja najboljeg Allahovog roba, najljepšeg uzora, pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda s.a.v.s.

U istom ovom mjesecu je, nakon 63 godine blagoslovljenog života i preselio sa ovoga svijeta, što je poruka svim ljudima da će svaki insan koji se rodi i smrt okusiti, a da je jedino Uzvišeni Allah Živi i Vječni koji nikad ne umire!

Muhammed a.s, je tokom 23 godine poslanstva primao Allahovu objavu – Kur'an, vjerno je dostavljajući čovječanstvu, a svojim sunnetom je pokazao put uspjeha svojim ashabima i svim generacijama koje će živjeti do Sudnjeg dana.

Nema ni jednog ljudskog bića u povijesti o kojem se više govori i piše, koje se više voli od Allahovog miljenika, Muhammeda a.s., čiji životni put i misija nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Uzaludni su napori određenih svjetskih centara i interesnih krugova koji pokušavaju osporiti veličinu i ukaljati lik Allahovog Miljenika, predstavljajući ga na rauzličite negativne načine. Takvi napori su postojali i tokom života Muhammeda a.s, ali si su svi propali, njihovi nosioci su doživjeli ovosvjetsku sramotu i poniženje, a posljedica istih jeste još snažnija ljubav vjernika prema svom Poslaniku a.s.

Vjernici vole svog Poslanika i najljepšeg uzora više od svojih roditelja, djece i cijele porodice, pa i od samih sebe, jer je to potvrda iskrenog imana.

Jedne prilike dolazi ashab kod Resulullaha a.s. i plačući kaže: „Samo kad pomislim da u Džennetu nećemo biti zajedno, jer ti si Allahov miljenik i bit ćeš na najvećim džennetskim perivojima, a ja, ako i uđem u Džennet, bit ću daleko od tebe.“  Tada Uzvišeni objavi 69. ajet sure En-Nisa: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divno društvo biti!”

Poslanik a.s., tada izreče veličanstvene riječi: „Čovjek će biti (u Džennetu) sa onim koga voli!“

Iz poštovanja prema svom uzoru i Poslaniku, muslimani naših prostora stoljećima 12. rebiu-l-evvel obilježavaju prigodnim programima i učenjem mevluda.

Ove godine 12. rebiu-l-evvel 1443.h.g. pada u ponedjeljak 18. oktobra, a  nastupa sa zalaskom sunca u nedjelju.

Vjersko-prosvjetna služba Mešihata je u saradnji sa medžlisima Islamske zajednice tim povodom organizirala prigodne programe koji će se održati u sandžačkim gradovima.