Zbogom heroju

U subotu, 1. rabi’ ul-ahira 1443. hidžretske godine, što odgovara 6. novembru 2021. godine, u pedeset i drugoj godini života preminuo je alim, heroj, muftija Muamer-ef. Zukorlić, bivši poglavar i glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Njegovim preseljenjem okončana je svijetla stranica poziva Allahu dželešanuhu i služenje islamu i muslimanima, a njegova smrt je ostavila u srcima onih koji su sa njim sarađivali, komunicirali, družili se sa njim i pratili ga veliku žal i duboku tugu.
Merhum je bio jedan od velikih boraca koji je napravio prvi korak u odbrani prava muslimana u balkanskim zemljama (bivša Jugoslavija). Također je kušao razna iskušenja i nedaće borbe zajedno sa svim muslimanima uopće, a posebno sa učenima, a koja su uključivala uznemiravanje i neprijateljstvo od strane Srba i Hrvata prema muslimanima Bošnjacima. Proživio je ono što su proživjeli i drugi velikani koju su stali u odbranu muslimana u borbi za njihovu slobodu i koji su istrajali na putu istine.
Od posebnih Allahovih blagodati prema ovom velikanu jeste da se od malehna posvetio izučavanju šerijatskih nauka. Rođen je 15.02.1970. godine u selu Orlje u blizini Tutina, gdje je odrastao sa roditeljima i dva mlađa brata. Po završetku osnovne u svom rodnom mjestu, upisuje Medresu Gazi Husrev-beg u Sarajevu.
Završio je studije uslu-l-fikha (načela jurisprudencije) na Islamskom univerzitetu “Emir Abdelkader” u Konstantini, Alžiru. Postdiplomske studije je nastavio u oblasti tefsira Kur’ana na Univerzitetu El-Džinan u Tripoliju, Liban.
Tokom krize i ratova u Bosni i Hercegovini i poslije bio je primjer iskrenog muslimana koji je ponosan na svoju vjeru i koji čuva svoj identitet. Njegova biografija bila je puna borbe, rada i odanosti svojoj vjeri, svojoj porodici i društvu, te principima, idealima i vrijednostima u svakodnevnom životu i svojoj praktičnoj karijeri. Odlikovao se kvalitetom, preciznošću, retorikom i izvrsnom rječitošću, toliko da je njegova pojava bila poput blistave zvijezde u školama, džamijama i univerzitetima.
Radio je – Allah mu se smilovao – dugi niz godina kao nastavnik u Medresi Gazi Isa -beg u Novom Pazaru, kao stalni predavač vjerskih predmeta i arapskog jezika na Fakultetu za islamske studije. Bio je prvi dekan Pedagoške akademije koja je prerasla u Fakultet za islamske nauke 2001. godine i prvi rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru od osnivanja 2002. godine.
Njegov naučni, društveni i politički život bio je odlikovan velikom dinamikom i preciznošću, a postigao je veoma značajne rezultate u ostvarivanju prava Bošnjaka, očuvanju njihovog islamskog identiteta i povezanosti Islamske zajednice u Srbiji sa centralom Rijaseta Islamske zajednice u BIH.
Za prvog predsjednika Mešihata Islamske zajednice izabran je u oktobru 1993. godine, a ponovo je biran 1998. i 2003. godine. Bio je kandidat za reisu-l-ulemu u Bosni i Hercegovini 2019. godine.
Kada je 2016. godine ustupio mjesto muftije, postao je poslanik u Skupštini Srbije, a glas mu nije utihnuo, već naprotiv, njegov se glas još više čuo okićen u odbrani muslimana i bošnjačke manjinske zajednice u Srbiji, odvažano, hrabro i neustrašivo.
Pored edukacije, da’ve i fetvi, autor je i nekoliko knjiga, a bio je i medijski prisutan na većini televizijskih i radio stanica u Srbiji, u kojima je branio učenja islama i u najljepšem svjetlu predstavljao ljepotu naše vjere srpskom narodu.
Uz svu snagu i oštroumnost kojima je bio obdaren bio je uvažavan i uvažavao je mlade i stare u svom društvu, zbog svoje blagosti, iskrenosti, predanosti, velikodušnosti, karaktera i ljubavi da pomaže drugima, posebno učenicima. Otvorio je vrata Mešihata studentima koji su diplomirali na univerzitetima u Saudijskoj Arabiji i omogućio im da podučavaju i djeluju i nije se umorio od velikodušne pomoći muslimanima i ispunjavanja njihovih potreba, te je doprinio izgradnji džamija, škola i fakulteta, a zbog svoje jedinstvene ličnosti bio je cijenjen i poštovan i od strane nemuslimana.
Njegovom smrću muslimani na Balkanu izgubili su snažni oslonac, a pretrpjeli su mučan i dubok bol zbog rastanka sa ovim alimom koji je svoj život posvetio odbrani islama i nauci i preselio je upravo na tome, dok je držao čas svojim studentima.
Neka Allah blagoslovi rahmetli muftiju Muamer-ef. Zukorlića milošću i oprostom i neka mu prebivalište bude u vječnom Džennetu punom užitaka.
“Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti.”

 

Piše: Abdul Majeed bin Muhammad Al-Omari

Glas islama 315, decembar 2021.

Rubrika:Tema broja