Post je štit vjernika

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom i Svemilosnom, Koji nas nije opteretio preko naših mogućnosti i koji voli da Mu ibadet činimo. Neka je selam i blagoslov na Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede put dobra do Sudnjeg dana.
Mjesec Ramazan je mjesec čijem se dolasku raduju vjernička srca. Koliko u našim srcima bude radosti zbog dolaska tog mubarek mjeseca, toliko u njemu ima i imana, vjere u Uzvišenog Allaha.
Uzvišeni Allah je odredio da neka vremena, mjesta, osobe, predmeti i objekti budu odabraniji od ostalih, kako bi ispitao naš odnos prema Njemu, jer naš odnos prema onome što je Uzvišeni Allah učinio odabranim i izdvojenim jeste naš odnos prema Njemu. U konačnici, naš odnos prema mubarek mjesecu Ramazanu jeste naš odnos prema Njemu, ali isto tako, i naš odnos prema ibadetima, džamiji, Kur’anu Časnom jeste pokazatelj našeg odnosa prema Allahu.
Ramazan je mjesec posta, Kur’ana, zekata, sadakatu-l-fitra, mukabela, predavanja i vazova, iftara i sehura, škola maksimalne angažiranosti, strpljivosti, izdržljivosti, spremnosti i snage. Ramazan je mjesec krajnje pobožnosti, pokornosti i odanosti Allahu dž.š., a istovremeno i mjesec ljubavi, bratstva i zajedništva.
Vrijednost ramazanskog posta je da oplemeni i obogati duhovnu i etičku svijest, utemeljenu na ispunjavanju Božije volje i uređivanje života u skladu sa Njegovim zakonima i principima. Ramazanski post donosi brojne fizičke i psihičke koristi koje pomažu ljudskom organizmu da se suprotstavi određenim slabostima i bolestima, odnosno da pokrene unutrašnje sile za samoodbranu organizma.
Ukratko, post je čin najintimnije pobožnosti. On odgaja, vaspitava, preporađa, disciplinira i razvija smisao za lijepo, humano i korisno. Krajnji cilj ramazanskog posta je postati bogobojazan, a bogobojaznost se postiže samo ako se zadobiju moralno-etičke vrline koje su osnovni faktor u životu čovjeka i društva.
„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je  propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Bekare 183)
Čovjek je stvoren od tijela (tjelesnih poriva, nagona i strasti) koji ga vuku životinjskom načinu življenja (bitno se dobro najesti, napiti i zadovoljiti seksualnu strast) i duše (plemenitih osjećaja, osobina, savjesti) koji ga vode nesebičnosti, angažmanu, darežljivosti, pravdi, svijetu vrijednosti. Osnovni cilj islama jeste jačanje duhovne dimenzije i obuzdavanje animalnih nagona i poriva, te uspostavljanje ravnoteže između materijalnih i duhovnih potreba tijela i duše. Postom se sputavaju tjelesni nagoni, a daje prostora duhu. Post je jedna od najboljih pedagoških škola kojom čovjek oplemenjuje svoju dušu, čisti svoje  srce, jača svoju ličnost i čisti sebe i svoju dušu od prljavštine i svega što je nagativno i ružno, a sve je ovo sažeto u jednoj rečenici: “Post je štit.”
Ebu Hurejre r.a. bilježi predaju da je Božiji Poslanik a.s. rekao: ”Post je štit. Kada neko od vas posti, neka spolno ne opći, neka ružne riječi ne govori i neka ne vrijeđa. Ako mu se neko uvredljivo obrati, neka kaže: – Ja sam postač.” (Buharija)
U drugoj predaji stoji da je Božiji Poslanik rekao: “Post je štit (koji štiti) od vatre.“ (En-Nesai)
Od čega je post zaštita?

Post je štit od ružnih i niskih strasti
Postač obuzdava svoje prohtjeve isključivo radi Allahove dž.š. nagrade i strpljiv je bez obzira na potrebu i želju za pićem, hranom i seksualnim nagonom ili cigaretom. U toj strpljivosti je sretan, jer je svjestan da to čini u ime Allaha dž.š. i da ga On gleda. Tu svijest o Allahovoj sveprisutnosti i nadziranju njega i njegovog načina života te osjećaj strahopoštovanja prema Gospodaru ima intenzivno punih mjesec dana i on postaje dio njega i njegovog bića. Zbog toga takva osoba stiče stid i ustručava se učiniti bilo šta  čime Allah dž.š. niie zadovoljan. Allahov Poslanik a.s. kaže: ”O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se  oženi, neka se ženi, to će ga pomoći u spuštanju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. A  ko nije u mogućnosti, neka posti, jer mu je post doista štit.” (Buharija i Muslim)

Post je štit od ružnog ahlaka i harama
Postom u mjesecu Ramazanu sputavamo naše animalne porive, oslobađamo se sebičnosti, škrtosti, nezaježljivosti, osjećaja otuđenosti i beznadežnosti te tako stupamo u stanje čistote duše i srca kada ćemo moći čuti i prepoznati glas Kur’ana, kao živog glasa upute i osobnog vodiča kroz iskušenja dunjaluka. Budući da je čovjek grješno biće i da u svome životu često pravi greške koje bi volio zaboraviti, Uzvišeni i Milostivi Gospodar nam daje šansu da nam sve one grijehe, greške i propuste koje smo počinili, a nismo povrijedili duga bića, oprosti.
Allahov Poslanik a.s. je rekao: ”Ko isposti Ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” (Buhari)
Vjernik dok posti treba biti smiren, staložen, kulturan i vaspitan. Mora i treba sačuvati svoj jezik, jer jezik može pokvariti post govorom neistine, ogovaranjem, prostaklukom, prenošenjem tuđih riječi, ali isto tako treba čuvati i svoje oči i uši, jer oči mogu pokvariti post gledanjem harama, a uši kvare post slušanjem bezobrazluka.
Allahov Poslanik a.s. kaže: “Ko ne ostavi ružan govor, ružna i loša djela, pa Allahu nije potrebno da takav ostavlja svoju hranu i piće.” (Buhari)

Post je štit od grijeha
Post je zaštita vjerniku od griješenja i posrtaja na dunjaluku i vatre na Ahiretu. Ko nema sebi štita od grijeha na dunjaluku, neće imati štita od vatre na Ahiretu, pa kada neko od vas posti neka se ne svađa, vrijeđa i neka ne viče. Neka ne vraća uvredu za uvredu, već neka uvredu uzvrati dobrim djelom i neka se sjeti vjernik da je on u ibadetu i da ne treba nikog vrijeđati niti napadati. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Post je štit od vatre, pa ko osvane kao postač, neka toga dana ne bude nepristojan, a ako neko prema njemu bude nepristojan, neka ga ne grdi niti psuje, već neka kaže: – Ja postim, ja postim!” (En-Nesai)
Ramazan je vrijeme i post je način da se zaobiđe zamka koja vreba dušu na svakom dunjalučkom koraku i da se u dunjalučkom lavirintu izbjegne put kojim se ne prolazi do izlaza duše iz njene tjeskobe. Jedini izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo jeste da pokucamo na Njegova vrata, pokajnički, puni strahopoštovanja i nade u milost te se iskreno vratimo Allahu dž.š.
Nema ničeg prečeg od povrataka Allahu dž.š. u ovom mjesecu, skrušenog srca i podignutih ruku, moleći Mu se da nas izbavi iz stanja u kojem se nalazimo, da nam otkloni brigu i razriješi problem. Postaču se dova za vrijeme iftara ne odbija, kako se navodi u hadisu Božijeg Poslanika: “Postaču neće biti odbijena nijedna dova koju uputi Allahu prilikom iftara.”

Glas islama 318, autor: Aref ef. Duraković