ZEKAT – TEMELJ VJERE I STUB ZAJEDNICE

Poštovani džema'ate,
Na početku smo zadnje trećine mjeseca Ramazana, u njegovom dvadeset prvom danu, a to znači da nam dolaze najvrjedniji trenuci ovog mubarek mjeseca. U noćima Ramazana koje su pred nama skrivena je Kadarska noć, vrjednija od hiljadu mjeseci. Noć u kojoj je počela objava Kur'ani Kerima, koji je lijek, milost i uputa čovječanstvu do Sudnjega dana. Noć odredbe, u kojoj Plemeniti Gospodar određuje sudbinu nama i svemu što je stvorio za narednu godinu. U kojoj, po Allahovoj odredbi, silaze meleki, a među njima i Džibril, okružujući nas u našim džamijama i kućama, da svjedoče našem ibadetu, našoj dovi i ljubavi prema Uzvišenom Gospodaru. Najbolja i Allahu dž.š. najdraža dova kojom se u ovoj noći možemo obratiti našem Gospodaru, kako nas je poučio naš najbolji uzor, Muhamed a.s., jesu riječi: „Gospodaru moj, Ti si Onaj Koji oprašta, voliš da opraštaš, pa oprosti meni.“
Juče smo se prisjetili oslobođenja – fetha Mekke, koje se desilo u dvadesetom danu Ramazana. Nekoliko dana prije oživjeli smo sjećanje na veličanstveni uspjeh i pobjedu Resulullaha a.s. i njegovih ashaba na Bedru. Mnogi presudni događaji u historiji islama desili su se baš u Ramazanu, mjesecu posta, odricanja i strpljivosti, čistote vjerničkih srca, mjesecu naše unutrašnje borbe protiv vlastitih slabosti i strasti, mjesecu samoobračuna i preispitivanja, mjesecu solidarnosti sa slabima, nemoćnima i gladnima, mjesecu dove, sadake, istigfara i Kur'ana, kao trajan dokaz i putokaz vjernicima. Neka nam Svevišnji Allah pomogne da sve ove mubarek događaje, Allahove darove i znakove pravilno shvatimo, dokučimo njihov smisao, razumijemo poruku i slijedimo pravac ka kojem nas upućuju.
Poštovani vjernici. Ramazan je vrijeme izvršavanja najvažnijih ibadeta naše čiste vjere, dini islama, kako onih tjelesnih tako i imovinskih. U njemu potvrđujemo istinitost našeg šehadeta kroz pokornost Gospodaru, iskreno vjerovanje, ali i ljubav prema Poslaniku a.s. U Ramazanu obavljamo propisane namaze, uz teraviju i noćni namaz. U njemu se odričemo hrane, pića i udovoljavanja strastima, potvrđujući našu pokornost Uzvišenom Stvoritelju, Koji nam je ramazanski post obaveznim učinio. U ovom blagoslovljenom mjesecu, uz zahvalnost Plemenitom Gospodaru na darovanim blagodatima, zekat i sadaku dijelimo, čisteći naše imetke i post, očekujući da nam oni budu zalog kod Uzvišenog da naš post ukabuli, a naše imetke sačuva, oplemeni i uveća. Jednom riječju, u mjesecu Ramazanu su zastupljeni svi temeljni propisi islama, osim hadža, koji slijedi dva mjeseca nakon Ramazana, za koji Allaha molimo da nam omogući da ga ove i u narednim godinama nesmetano obavljamo.
U prethodne dvije ramazanske hutbe bilo je govora o važnosti ibadeta posta, kao efikasnog odgojnog metoda kojim se čiste ljudska srca i prosvjetljuju umovi. U današnjoj hutbi govorit ćemo o posebnoj vrsti ibadeta – zekatu i sadekatu-l-fitru, koji se u islamskom učenju označavaju kao imovinski ibadeti, čija je svrha čišćenje posta i imetka, a u suštini čišćenje ljudske duše. Muslimani širom svijeta obavezu zekata najčešće izvršavaju u Ramazanu, zbog posebne nagrade za ibadete koji se u njemu obavljaju, ali se zekat može dati tokom cijele godine, dok se sadekatu-l-fitr daje isključivo tokom mjeseca Ramazana, odnosno prije klanjanja bajram namaza.
Zekatom, kao jednom od pet temeljnih dužnosti, potvrđujemo pripadnost islamu i muslimanskoj zajednici. Glavni smisao zekata jeste iskazivanje zahvalnosti Allahu na blagodati imetka. Ibadetom zekata duša vjernika se liječi od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Svevišnji Allah kaže: „Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.“ (Et-Tevba, 103)
Poslanik s.a.v.s. kaže: „Kada izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je po tebe zlo u njemu.“ (Hakim). Također je rekao: „Osigurajte svoj imetak davanjem zekata.“ (Ebu Davud)
S druge strane, Kur’an i Sunnet oštro upozoravaju one koji ne izvršavaju ovu obavezu. U suri Et-Tevbe Svevišnji kaže: „Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne dijele ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kada se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. – Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.“ (34-35)
Od Enesa ibn Malika se prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku a.s. i rekao mu: „O Božiji Poslaniče, ja posjedujem veliki imetak, a imam brojnu porodicu i rodbinu, pa me uputi kako da postupam sa tom imovinom?“ Poslanik, s.a.v.s. je rekao: „Izdvoji zekat iz tvog imetka jer se time on čisti. Pazi svoju rodbinu i ne zaboravi pravo siromašnog i komšije!” (Ahmed) U citiranom hadisu Poslanik a.s. je jasno razdvojio između obaveze izdvajanja zekata i obaveze pomaganja rodbine i sirotinje putem obične sadake.
Od momenta propisivanja zekata, druge godine po Hidžri, Allahov Poslanik a.s. je kao predvodnik zajednice muslimana, po Allahovoj jasnoj naredbi izraženoj u prethodno citiranom ajetu sure Et-Tevbe: „Uzmi iz imetaka njihovih zekat…“, preuzeo na sebe organizaciju prikupljanja zekata u Bejtul-mal, a potom vršio njegovu raspodjelu kategorijama spomenutim u šezdesetom ajetu sure Et-Tevbe. Od samog početka bilo je jasno da je prikupljanje i raspodjela zekata isključiva obaveza i pravo predvodnika organizirane zajednice, u čemu nije bilo razilaženja među prvim muslimanima i njihovom ulemom.
Na važnost organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife Ebu Bekra, koji je odlučno odbacio argumente nekih plemenskih prvaka nakon smrti Allahovog Poslanika a.s. da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza, prema njihovom shvatanju, billa vezana za Poslanika a.s.. Odgovor pravednog halife Ebu Bekra, poznatog po blagosti, šokirao je mnoge, pa čak i strogog Omera r.a., jer je glasio: „Tako mi Allaha, borit ću se protiv onoga ko napravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata koje je činio u vrijeme Poslanika.”
Na temelju jasnog imperativa Kur'ana, Poslanikovog sunneta, prakse hulefai rašidina i uleme iz najbolje generacije muslimana, jasno je da je islamska vlast, odnosno organizirana Islamska zajednica, na određenom prostoru, jedina nadležna da sprovodi akciju ubiranja zekata i određuje prioritete prilikom raspodjele prikupljenih sredstava.
Stavovi pojedinih učenjaka iz kasnijih generacija, koji dozvoljavaju vaninstitucionalno i pojedinačno izdvajanje zekata, ukazuju na brojne probleme sa kojima se zajednica u tim vremenima suočavala, kao što su: podijeljenost, nepovjerenje u nosioce najvećih funkcija vrhovne vlasti, koji ovoj, kao ni drugim islamskim dužnostima, nisu pridavali važnost niti dovoljnu pažnju, što je u krajnjem za posljedicu imalo slabljenje zajednice i u konačnom njeno raspadanje. Njihovi stavovi posljedica su specifičnih okolnosti tog vremena i prostora na kojem su djelovali, te ih u tom kontekstu treba razumjeti, a nikako smatrati jedinim ispravnim i za naše vrijeme, mjesto i situaciju adekvatnim i primjenljivim.
Oživljavanjem izvorne prakse institucionalnog prikupljanja i distribucije zekata i sadekatu-l-fitra, Islamska zajednica je ostvarila velike uspjehe i rezultate kako na vjerskom, tako i na odgojno-obrazovnom polju. Obnovljene su naše medrese, koje su odškolovale hiljade svršenika i nastavit će da odgajaju nove generacije. Uspostavljena su islamska obdaništa u kojima naša djeca stiču prva znanja o životu i vjeri. Otvorene su prve visoke škole, Islamski fakultet i Univerzitet, koji su ovom kraju i regiji dali kvalifikovane kadrove na svim poljima i elitu. Otvorene su škole Kur'ana u kojima se uči Allahova knjiga, koje su iznjedrile desetine novih hafiza i taj proces se nastavlja. Uspostavljen je Centar za humanitarni rad Hajrat, sa sedam vakufskih kuhinja u gradovima Sandžaka i brojnim drugim humanitarnim aktivnostima, poput: izgradnje kuća, stipendiranja učenika i studenata, pomoći jetimima, bolesnima itd.. Pokrenuta je izdavačka djelatnost, časopis Glas Islama i brojne druge aktivnosti korisne za vjeru i muslimane.
Iz svega pomenutog može se zaključiti da našim izvršavanjem zekata posredstvom ovlaštenih sakupljača i imama Islamske zajednice direktno doprinosimo održavanju i razvoju svih spomenutih ustanova i jačanju Islamske zajednice kao krovne institucije.
Poštovani davaoče zekata i sadekatu-l-fitra. Bez tvog i mog zekata ne bi bilo prethodno spomenutih ustanova. Ne bi bilo mladih imama i mualima, ne bi bilo mektebske pouke i mladosti u našim džamijama. Ne bi bilo potrebe za izgradnjom džamija i islamskih centara u našim mahalama i gradovima, jer ne bi bilo ni džemata. Jednom riječju, da nije došlo do oživljavanja izvorne prakse Allahovog Poslanika po pitanju sakupljanja zekata i odbrane vakufa, na našim prostorima ne bi bilo jake Zajednice. A to znači da bi još uvijek živjeli u mraku agresivnog bezbožništva, ateizma, stida od vjere, kompleksa, porobljenosti i straha, sa neizvjesnim opstankom u budućnosti.
Oni koji pozivaju na individualno i vaninstitucionalno davanje zekata i sadekatu-l-fitra i lično procjenjivanje kome i koliko dati, od raznih privatnih, takozvanih, da'vetskih i humanitarnih organizacija, pravdajući to mišljenjima islamske uleme, pokušavaju legelizirati svoju interesnu nelegalnu djelatnost, čijih dugoročnih opasnih posljedica po Zajednicu i muslimane na našem prostoru, u našem vremenu, nisu ili ne žele biti svjesni. Jer da jesu, za svoj rad bi koristili druge izvore, a nikako obavezni zekat i sadekatu-l-fitr, jer se takvim djelovanjem podrivaju temelji Zajednice i dovodi u pitanje sve što ona čini.
Na nama je, poštovana braćo, na svakom od nas pojedinačno, da odlučimo hoćemo li biti dio većine svjesnih vjernika koja poštuje svoje vjerske poglavare i donijete fetve po ovom pitanju. Hoćemo li biti od onih koji grade, razvijaju, održavaju, pomažu i jačaju svoju Zajednicu i sve njene ustanove, ili ćemo sebe svrstati u neodgovornu, nesvjesnu, kratkovidu skupinu koja pomaže interesne krugove i pojedince koji sve prethodno ruše, a propis islama lično koriste.
Znajte braćo da izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra u Bejtul-mal izvršavate svoju vjersku obavezu prema Allahu, a nadležni organi Islamske zajednice od tog momenta preuzimaju odgovornost za pravilnu raspodjelu prikupljenih sredstava na način kako je to Kur’an Časni definirao. Dok izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra onima kojima on ne pripada naša obaveza prema Allahu nije izvršena, već dug i naša odgovornost trajno ostaju.
Uzvišeni Allahu, daruj nam snage i strpljenja da Ti pokorni budemo, da u Ramazanu Tvoju milost, oprost i spas od Džehennema zaslužimo. Pomozi nam da Kadarsku noć koja je pred nama u ibadetu i dovi provedemo. Milostivi Gospodaru, ukabuli sve naše ibadete i daruj nam snage da njihove poruke razumijemo i u našim životima primijenimo.
Gospodaru naš, Ti si Onaj Koji oprašta, voliš opraštanje, pa oprosti nama. AMIN

Dr. Rešad ef. Plojović