Vrijednost dove i sadake u Ramazanu

Mjesec Ramazan blagoslovljen je mjesec i svaki musliman mora težiti i nastojati da te blagoslovljene dane provede u činjenju dobrih djela. U njemu su naša dobra djela koja činimo još vrjednija nego inače. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je objasnio kakvo je stanje Dženneta i Džehennema za vrijeme Ramazana, rekavši: „Kada nastupi Ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata, a šejtani se povežu!“ (Buhari, 3277)
Kada se otvore džennetska, a zatvore džehennemska vrata to je fantastična mogućnost da dobra djela budu primljena.
Mjesec Ramazan je mjesec dove. Uzvišeni Allah kaže: “Gospodar vaš je rekao: – Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (El-Mu’min, 60)
Ovo je dobrota i plemenitost  Allahova, slavljen neka je On, Koji upućuje Svoje robove na dovu i obećava im da će se odazvati. Kao što Sufjan es-Sevri, rahimehullah, kaže: “O Ti, Koji najviše voliš one Svoje robove koji traže i puno mole. O Ti, Koji najviše mrziš one robove Svoje koji Ga ne mole, ni kod koga nije tako, osim kod Tebe, o Gospodaru moj.” (Tefsir Ibn Kesir – skraćeno izdanje, str. 422, a predaju bilježi Ibn Ebi Hatim)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Dova je ibadet.“ (Tirmizi, 3372. Tirmizi kaže da je hadis hasen sahih)
Kada vidiš da rob mnogo čini dovu zasigurno je blizu svoga Gospodara, ima povjerenje u Njega i ubijeđen je da će mu dova biti primljena.
Allah poziva Svoje robove da Mu dove i da od Njega traže, rekavši: „Dozivajte ponizno i u sebi Gospodara svoga, ne voli On one koji se previše glasno mole.“ (El-E’araf, 55)
Posebno je važno da u Ramazanu budemo ustrajni u našim dovama. Svaki trenutak ramazanskog mjeseca pruža novu priliku za iskrenu i kod Allaha, dželle šanuhu, primljenu dovu. Trebamo biti ustrajni u našim dovama dok smo u stanju posta, prilikom iftara i sehura, u toku noćnog namaza, poslije učenja Kur’ana, između ezana i ikameta, prilikom spuštanja kiše, dok smo na sedždi, u trenutku kada Allalh prima dovu u toku dana petka.
Allah, dželle šanuhu, kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu i odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato, neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.“ (El-Bekare, 185)

Dova postača se ne odbija
Poslanik a.s. je rekao: “Trojici se ne odbija dova: postaču dok se iftari, pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda (mazlumu).” (Albani, Sahihu Džami`a, 2526. Hadis je vjerodostojan)
Poslanik a.s. je rekao: „Prilikom iftara postač ima dovu koja mu se ne odbija.“ (Ibn Madže u Sunenu, 1753)

Dova koja se uči prilikom iftara
“Zehebez-zame vebtelletil-uri iku ve sebetel-edžru inšallah“, što u prijevodu znači: “Nestala je žeđ, natopile su se žile i nagrada je osigurana, ako Allah htjedne.“ (Ebu Davud, 2357, hadis je dobrim ocijenio Ibn Hadžer)

Dova u Kaderskoj noći
Aiša, radijallahu anha, je upitala: ”Šta misliš, Poslaniče, kada bih bila potpuno sigurna koja je noć Kadr, koju dovu bih u njoj upućivala?” On joj reče: ”Uči, Aiša: Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu-l-afve, fa’fu ‘anni.“ (Allahu, samo Ti grijehe praštaš, Ti voliš da praštaš, pa mi oprosti). (Tirmizi, 3513. Hadis je vjerodostojan)
Ispunimo mjesec Ramazan molbama Onome Koji Se odaziva molitelju, a On je zaista je blizu.

Važnost sadake u Ramazanu
Abdullah b. Abbas, r.a. je rekao: „Allahov Poslanik a.s. je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu…“ (Buhari, 1902)
Allahov Poslanik a.s. bio je najdarežljiviji čovjek i u tome je prednjačio. Najdarežljiviji je bio kada je imetak u pitanju, prenošenje znanja, pozivanje u Allahovu vjeru, savjetovanje muslimana i svemu što koristi ljudima. Poslanik s.a.v.s. je bio poznat po svojoj darežljivosti, a najdarežljiviji je bio u mjesecu Ramazanu, jer je Ramazan mjesec darežljivosti. U njemu je Allah Uzvišeni izuzetno Darežljiv prema Svojim robovima, a Njegovi odabrani robovi u tom mjesecu su prema svojoj braći u vjeri posebno darežljivi. Dobročinstvo i darežljivost prema drugim osobama važna je osobina koja donosi sreću i odagnava tugu.
Post nas uči da hranimo gladne, udjeljujemo onima koji su u oskudici i da pomažemo onima koji su nemoćni i koji su u potrebi. Poslanik a.s. kaže: „Uzvišeni Allah ima dva meleka. Svako jutro uče Allahu dovu. Jedan uči dovu: ‘Allahu, umnoži i povećaj imetak onome ko udjeljuje’, a drugi moli: ‘Allahu, uskrati onome što škrtari.’” (Buhari, 1442)
Darežljivošću se sprječavaju duhovne i fizičke bolesti. Onome ko dijeli Allah će mu imetak uvećati i podarit će mu bereketa u njemu.
Allah dž.š  kaže: „O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.“ (El-Bekare, 254)
Moramo biti svjesni da postoje ljudi koji poste, a nemaju čime da iftare, nemaju čašu mlijeka, niti pregršt hurmi. Postoje ljudi koji nemaju čime sehuriti niti iftariti. U tom smislu, Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ko nahrani postača, imat će istu nagradu kao i postač, s tim što postaču time neće biti umanjena njegova nagrada.” (Tirmizi, 807. Tirmizi kaže da je hadis hasenun sahih)
Sadaka može ugasiti plamen grijeha i strasti. Uistinu, sadaka donosi, mir i spokoj srcu brišući čak i posljednji trag loših djela. Poslanik a.s. kaže: “Sadaka briše loša djela kao što voda gasi vatru.” (Tirmizi, 2616)
Postaču, znaj da svojom sadakom daješ zajam Allahu, Koji će ti na najljepši način uzvratiti onda kada ti bude najpotrebnije. Znaj da se tvoj put prema Džennetu sastoji od onoga što udijeliš onima koji su u potrebi, makar to bilo nešto neznatno. Postaču, znaj da te sadaka udaljuje od džehennemske vatre. Znaj da svojom sadakom štitiš svoj imetak.
Prema tome, pametan je onaj musliman koji je svjestan važnosti dove i sadake, naročito u ovom mubarek mjesecu. Allahu, samo Ti grijehe praštaš, Ti voliš da praštaš, pa nam oprosti.

Glas islama 318, autor: Edin Redžepović