Šta je to hidžra

Šta je to hidžra?
Odakle potiče ta riječ i šta, zapravo, ona predstavlja?
Riječ hidžra etimološki označava seobu, dok sintagma hidžretu en-nebijji označava seobu Muhammeda a.s. iz Mekke u Medinu.
Za svakog muslimana hidžra predstavlja asocijaciju na Hidžru Muhammeda a.s. i ashaba koji su bili primorani zbog stavova idolopoklonika prema islamu i muslimanima, protkanih prijetnjama, uvredama, ismijavanjem njega kao Poslanika a.s. i onoga čemu je pozivao – vjeri u Jednog Boga.
Hidžra je kao takva u Kur’anu spomenuta na više mjesta, a ono što predstavlja zanimljivost i još jedan značaj muslimanima kada je riječ o Hidžri, svakako je i uzimanje Hidžre kao pokazatelja za islamski kalendar, te nam upravo ona i predstavlja početak još jedne nove hidžretske godine.
Dana 30. jula ove godine nastupa 1444. godina po Hidžri.
Ali, da li Hhidžra može i smije predstavljati samo preseljenje, ili Hidžru možemo koristiti kada je riječ još o nečemu?
Hidžra je izbjegavanje, napuštanje, klonjenje. Hidžra je čuvanje od onoga što ne smijemo i ostavljanje onoga što je loše za nas. Hidžra je ostaviti krivi, a krenuti pravim putem. Hidžra je napustiti zlo, a ići ka dobru. Hidžra je kloniti se zabranjenog, a ići u dozvoljeno.
Hidžra je svaki put koji za nas krije nešto dobro i nešto bolje po nas.
Poslanik a.s. je 622. godine napustio grad u kojem se rodio, te učinivši Hidžru sa muslimanima i muslimankama pronašao oazu mira u Jesribu – Medini, gradu koji je dočekao posljednjeg Božijeg Poslanika i u kojem se počela zasnivati vjersko-politička zajednica muslimana koja nije bila ugnjetavana.
Hidžra je riječ koja hrabri vjernika na novi početak u sebi i oko sebe, a svaka Nova hidžretska godina treba nas podsjetiti da je cilj ostvariv uz ogroman trud. Iskreno vjerovanje ne poznaje pasivnost i malodušnost, a vjera traži od čovjeka angažman, aktivitet, davanje maksimuma i posvećenost u svakodnevnim poslovima, a onda i oslonac na dragog Boga.

Glas islama 322, islamske teme, Autor:Džemila Dudić-Delić