Čast je nositi i ispuniti povjereni amanet

Amanet (ar. emanet) znači povjeravanje nekome na čuvanje nekog dobra s uvjerenjem da će biti uspješno sačuvano, tako da se i sama vrijednost koja se povjerava na čuvanje naziva amanetom (emanetom).
Kur’an Časni a.š. kaže da je povjeravanje dobara, vrijednosti, emaneta svojstveno ljudima:
,,Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek…” (El Ahzab, 72)
Nakon što preuzme amanet (emanet) čovjek ga ne smije iznevjeriti, izdati.
U Kur’anu se za ljude koji nose i ispunjavaju emanete veli da su to ljudi “…koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu”. (El-Mu’minun/Vjernici, 8)
Osobama koje su sklone iznevjeri i izdaji amaneta (emaneta) prijeti se riječima:
,,O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte.” (El-Enfal, 27)
Zato se za nošenje emaneta biraju najjači i najpouzdaniji.
,,Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju.” (En-Nisa’, 58)
Vjernici su upućeni od Allaha i darovanI su im brojni darovi, poput moralnih vrlina iskrenosti, sposobnosti, strpljivosti, plemenitosti, mudrosti, razboritosti itd. U Kur’anu a.š. navodi se obaveza vjernika – mu’mina:
,,Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.” (Ali Imran, 110)
Za one koji se pokaju za grijehe kaže:
,,Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. – A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju.” (Et-Tevba/ Pokajanje, 11)
Spas je u međusobnom činjenju dobra, iskrenosti i slozi. Allah kaže u prvom dijelu ovog ajeta:
,,Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!…” (Ali Imran, 103)
Ko nije upućen od Allaha, našeg Stvoritelja, Održavatelja i Upućivača, ne mogu ga ni ljudi uputiti. Kaže se u suri El-Kehf, ajet 6:
„Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?“
U tefsiru u vezi ovog ajeta kazuje se da Allah Uzvišeni oraspoložava Svoga Vjerovjesnika s.a.v.s. u njegovom žaljenju za idolopoklonicima koji su ostavili vjeru i udaljili se od nje: “Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?“
Što se hoće reći: Nemoj upropaštavati sebe potištenošću i tugom, nemoj tugovati za njima, već im dostavi Allahovu poslanicu, pa ko ide Pravim putem on će koristi imati, a ko luta na svoju štetu luta i neka ti ne bude teško zbog njihove propasti.
Mnogo je ajeta i hadisa od kojih možemo uzeti pouku, naučiti, što se tiče ove teme. Učimo iz Kur’ana Časnog, iz sunneta Muhammeda s.a.v.s. i nadajmo se uspjehu na obadva svijeta. Povjereni amanet nositi i ispuniti čast je i velika odgovornost. Nije lahko, ali je veliko biti El-Emin (Povjerljivi). Poslanik s.a.v.s. je uzor svim vjernicima do Sudnjega dana i osobine svih velikana usko su povezane sa slijeđenjem dva poznata izvora vjere.
Čuveni sahih hadis glasi: ,,Svako od vas je čuvar (pastir) i svako je odgovoran za ono što čuva. Vođa je čuvar i bit će odgovoran za svoje podanike, muškarac je čuvar svoje porodice i odgovarat će za ono što čuva, žena je čuvar kuće svoga muža i odgovorna je za ono što čuva, sluga je čuvar imetka svoga vlasnika i odgovoran je za ono što čuva. Uistinu, svi ste vi čuvari i svako od vas je odgovoran za ono što čuva!”
Amanet je temelj na kojem se gradi zajednica i društvo. Narod koji pogazi amanet bit će ponižen, rasut, uništen porocima i dr. Kada prevladaju poroci i loša djela u narodu, bit će im dat i loš vladar, režim ili tiranija. Ako u narodu prevlada pravda, istina, plemenitost i dobra djela, to je znak da su i narod i njihov dobri vođa ispunili amanet i tada nastupa sveukupno blagostanje.
Generacija našeg vremena zatekla je emanet vjere, slobode i prava poput žeravice koja je tinjala, ali ipak bila tu, pa smo je čuvali na svom dlanu i uz vođstvo velikog i mudrog lidera sačuvali, odbranili, unaprijedili i uspješno predali generaciji. S obzirom da je učila od najboljih, nova generacija jaka i sposobna preuzela je veliki emanet. Mi smo tu da im pomažemo do kraja života, ali su nositelji amaneta kroz sadašnjost i budućnost. Dobro su učvrstili korake i hrabro koračaju utabanom stazom.
Čast je nositi i ispuniti povjereni amanet. Ko može neka pripomogne, ali ni po koju cijenu ne odmažite! Ne budite od kočničara dobra i napretka naroda, zajednice i cijelog društva.

Glas islama 322, Islamske teme, Autor: Doc. dr. Mersada Nuruddina Agović