Sandžački mu'temiri obišli znamenitosti Mekke

Sandžački mu'temiri su organizirano predvođeni vodičima Sead-ef. Islamovićem i hfz. Mirfat-ef. Fijuljaninom obišli znamenitosti Mekke.
Mu'temiri su obišli Arefat, Muzdelifu i Minnu koji su vezani za obavljanje obreda hadža, te pećinu Sevr u kojoj se Poslanik s.a.v.s. sa Ebu Bekrom skrivao nakon progona iz Mekke i podnožje brda Nur na kojem se nalazi pećina Hira u kojoj je Poslanik s.a.v.s. počeo primati Objavu od Uzvišenog.