Svečano otvorenje Hadži Halit i hadži Zekija džamije u Svojboru