Okupljanje i dova za šehide Hadžeta na vakufu „Mearif“