Muftija Dudić: Muslimani trebaju biti jednako tretirani kao svi ostali građani