Sandžački mu'temiri obišli znamenitosti Meke

U ponedjeljak, 22.04.2024. godine, u ranim jutarnjim časovima, sandžački mu'temiri išli su u obilazak mekanskih znamenitosti. Tom prilikom, posjetili su pećinu Sevr, Arefat, Muzdelifu, Minu i podnožje Džebelu Nur na kojem se nalazi pećina Hira.
Tokom cijelog putovanja vodič dr. Harun ef. Eminagić govorio je o specifičnostima tih mjesta i njihovim fadiletima, koji su budili posebne emocije kod mu'temira i čežnju za vremenima kada su Božiji poslanici Muhamed s.a.v.s. i Ibrahim a.s. boravili na tim mjestima.
Zijaret je završen do podne namaza kada su se mu'temiri vratili u hotel planirajući dalje svoje aktivnosti tokom boravka u Meki.