Idžazetnama za deset kiraeta

Sabahudin (Seljamudina) Jerebičanin, rođen 1990. godine, svršenik Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru i student na postdiplomskim studijama Fakulteta Kur'ana Časnog pri Islamskom univerzitetu u Medini,...

Uručene stipendije jetimima

CHR Hajrat, Islamski kulturni centar u Beču i Humanitarna organizacija Er-Rizk iz Austrije, 09.10.2020. godine, podijelili su stipendije jetimima u Sandžaku.  Hajrat uspješno već duže vrijeme realizira...