Primjeri u Kur'anu

  Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili El-Maverdi kaže: „Najveći vid znanja Kur'ana jeste znanje o kur'anskim primjerima.“...