Održan prijemni ispit na Internacionalnom univerzitetu

Internacionalni univerzitet u Novom PazaruDanas je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održan prijemni ispit za upis na osnovne studije akademske 2007. / 2008. godine. Prijemni ispit za upis na ovu visokoškolsku ustanovu, zajedno sa departmanima u Nišu, Subotici i Pančevu, polagalo je više od 550 kandidata. Prijemni ispit se sastoji od Testa opšte kulture i informisanosti i intervjua sa stručnom komisijom. Sreću u radu kandidatima za upis su poželeli prorektor Prof. dr Sait Kačapor i generalni sekretar Harun Hadžić. ''Internacionalni univerzitet danas upisuje već šestu generaciju studenata, čime se rukovodstvo Univerziteta naročito ponosi. Kao što znate u okviru ove visokoškolske ustanove deluju četiri fakulteta sa čak 31 studijskom grupom. Najveće interesovanja su privukli evropski jezici, Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Budući studenti imaju mogućnost i posdiplomskih studija – II i III stepena odnosno titule Mastera i Doktora nauka'', rekao je prorektor izmeðu ostalog. Rezultati prijemnog ispita biće zvanično objavljeni 09. jula 2007. godine na oglasnoj tabli Univerziteta. Upis primljenih kandidata obaviće se od 09. do 21. jula tekuće godine. Drugi upisni rok za upis na Internacionalni univerzitet obaviće se od 19. do 22. septembra 2007. godine; predaja dokumentacije predviðena je u periodu od 01. do 15. septembra. Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 24. septembra, a upis primljenih kandidata obaviće se od 25. do 29. septembra. Sve dodatne informacije graðani mogu dobiti u Studentskoj službi Univerziteta ili na broj telefona: 020/316 634.