Proizvodi koji sadrže alkohol

PITANJE: Da li je dozvoljeno korišćenje raznih
prehrambenih proizvoda koji u sebi sadrže različite procente alkohola?

ODGOVOR: Alkohol spada u red zabranjenih stvari koje
vjernik ne smije koristiti, bez obzira da li to bilo u cilju ishrane ili
liječenja. Jer u onome što je Allah učinio zabranjenim nema nikakve
koristi za čovjeka, a takoðe ono što je Uzvišeni Allah zabranio da se
upotrebljava samostalno, zabranjena je upotreba istog kao začina ili
dodatka raznim jelima ili prehrambenim proizvodima. Stoga je logičan
stav da svi artikli koji se mogu naći u prodavnicama, namijenjeni
ishrani, a koji sadrže različite vrste alkohola, jesu nečisti i kao
takvi se ne mogu koristiti u ishrani vjernika, već moraju biti
zamijenjeni drugim, koji su po svom sastavu čisti od alkohola i drugih
zabranjenih sastojaka.

Ukoliko vjernik bude koristio nešto od pomenutog bez
znanja da sadrži alkohol u sebi, Allahova dž.š. milost je veća od
Njegove srdžbe, tako da se može nadati oprostu, ukoliko sa tim prekine
onog momenta kada sazna da je zabranjeno i pokaje se za ono što je
prošlo.