Trudnoća i dojenje

PITANJE: Kako da postupi u mjesecu ramazanu žena
koja je gravidna (u drugom stanju) ili je u fazi dojenja novoroðenčeta?

ODGOVOR: Žena koja je gravidna (u drugom stanju),
pogotovo ako se radi o zadnjoj fazi  trudnoće, gdje postoji realna
vjerovatnoća da post negativno utiče na njeno zdravlje ili na razvoj
djeteta čije se roðenje očekuje, dužna je konsultovati ljekara čija je
to specijalnost i čuti njegovo mišljenje, i ne samo čuti već i poslušati
ga, bez obzira da li se radilo o strahu za zdravlje djeteta ili strahu
za lično zdravlje trudnice. To znači da, ako ljakar kaže da će post
štetiti nekome od njih dvoje (njoj ili djetetu), takvoj ženi jeste
dozvoljeno da ne posti i ona će, kada joj se pruži mogućnost, te dane
nadoknaditi. Takvu olakšicu ima i žena koja je u periodu dojenja
djeteta, te se boji da će njen post negativno uticati na ishranu djeteta
i pogoršati mu zdravlje.

Kada se govori o nadoknaðivanju propuštenih dana posta od strane žene koja je u
drugom stanju ili je u periodu dojenja, kod islamske uleme nalazimo
razliku da li se radi o strahu za svoje zdravlje ili strahu za zdravlje
djeteta, pa ako se radi o strahu za zdravlje majke ona će, prema
mišljenju većine, biti dužna samo napostiti, nadoknaditi dan za dan.
Meðutim, ako se radi o strahu za zdravlje djeteta tu nalazimo različita
mišljenja. Većina smatra da će takva žena biti dužna samo napostiti, dok
drugi smatraju da će dotična napostiti dan za dan i plus dati u visini
sadekatu-l-fitra za svaki propušteni dan posta, a ima i onih koji
smatraju da će dotična osoba biti dužna da za svaki dan propuštenog
posta samo nahrani po jednog siromaha ili plati fidju (za svaki dan
izdvoji u visini sadekatu-l-fitra). Ovo zadnje mišljenje od savremene
uleme zastupa i sam dr. Jusuf el Karadavi, pravdajući svoj stav time što
ima žena koje raðaju svake druge godine i neprestano su u fazama ili
trudnoće ili dojenja, što znači da nemaju mogućnosti da poste, pa
ukoliko im se ne bi dala mogućnost da propuštene dane nadoknade fidjom
(plaćanjem za svaki dan u visini sadekatu-l-fitra) otežalo bi im se, jer
bi se dovele u situaciju da im se nagomila nekoliko propuštenih mjeseci
posta koje one moraju nadoknaditi, što nimalo nije lako (fetava muasire
302 str., 1. dio).